Вход в систему

Xəstəliklərin öyrənilməmiş səbəbləri.

 

                                    Xəstəliklərin öyrənilməmiş səbəbləri.

1. Həddindən artıq qorxu ya stress.

Həkimlər qorxu, stressi xəstəlik səbəbi kimi qəbul edirlər baxmayaraq ki, bunu təstiq edən üsul yoxdu. Qorxu stress zamanı əhval-ruhiyyə, ürək döyüntüsü, nəfəs, əzələ tonusu, qanda adrenalin, şəkər və digər funksiyalar dəyişir. Adətən, bir müddət sonra, dəyişmiş funksiyalar normallaşır, çünki, onlar hormonal, nervi, immun sistemlərlə tənzimlənir. Qorxu, stress nə qədər cüclü olsa, onları tənzimləmək də bir o qədər çətinləşir.                                          Qorxu, stress həddindən artıq olanda, bəzi dəyişmiş funksiyaları, artıq tənzimləmək olmur. Nəticədə, xəstəliklər yaranır.. Məsələn, qanda şıkərin miqdarı artıq qalsa, şəkərli diabet yaranır. Qan damarları səxılı qalırsa, yüksək təziq, infarkt, insult ola bilər.                      Xəstəlik törədən, öyrənilməmiş səbəblərdən biri də, həddindən artıq ntqativ təsirdi.                   El arasında onu göz dəymə, xəsəd,qarğış,, cadu, əməl adlandırırlar. Belə faktları təstiq ya inkar edə bilən üsul yoxdu. Odur ki, əksər həkimlər, buna şübhə ilə yanaşır.                             Lakin, Rusiya alimləri  A.Y. Kudayev, K.N. Mhitaryan,   N.K. Xodareva "İmedis" üçün unikal proqram yaratdılar. Bu proqramla insanda nəinki  həddindən artıq neqativ təsir olmasını diaqnoz etmək olur, hətda onu ləğv etmək də olur!   Bu üsulu istifadə edəndə möcüzəli nəticələr əldə edilir. Şəkərli diabet xəstələrində şəkər xeyli azalır, aybaşı pozulmaları, qaxanvari vəz və diqər hormonal pozulmalar çekir ya zəyifləyir.  Diqqət! Belə  nəticələr ancaq "İmedislə" yüksək səviyədə işləməyi bacaran həkimlərdə olur.

  2. Xəstəlik törədən başqa mənfi təsirlər.

İnsanların həyatı mənfi hadisələrlə zəncindir (valideyinlərin, yaxınlarının ölümü, incimələr, qorxular, stresslər, məktəbdə, ailədə, işdə gərgin münasibət, qarşılıqsız sevci və s.).Coxları bəzi belə hadisələri unudur, ya unudmağa çalışırlar. Lakin, bizim "İmedislə təcrübəmiz göstərir ki. bəzi mənfi hadisələr yaddaşda qıcıq mərkəzləri yaradirlarl. Hadisəni yada salan kimi,  qıcıq mərkəzləri aktivləşir, bir çox funksiyaları pozurlar xəstəliklər yaradırlar.               Biz "İmedislə"  yaddaşda qıcıq mərkəzləri yaradan hadisələri aydınlaşdıra bilən və onlari  ləğv edə bilən üsul yaratmışıq. Praktikamızdan maraqlı misallarla tanış olun. 

Xəstə P.E. 76 yaş. Diaqnoz: şəkərli diabet.                                                                              O bu xəstəlikdən 30 ildi əziyyət çəkir. Qanda şəkər 12,5 mmol/ kimi yüksəlir. 2 növ dəmnla çəkəri 9,0 mmol/ l kimi saxlaya bilir.                                                                                    "İmedis" cihazı ilə biz həddindən artıq neqativ təsir (HNT) diaqnoz etdik. Yaddaşda qıcıq mərkəzləri yaradan mənfi hadisələri dəqiqləşdirdik. Bu xəstəlik törədən səbəblər mədə altı vəzin funksiyasını pozduqlarını aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik a/ HNT ləğv etmək üçün. b/ yaddaşda qıcıq mərkəzlərini ləğv etmək üçün. v/ Mədə altı vəzin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün. 2 aydan sonra qanda şəkər dərmansız 5,5 -7,0 mmol/l idi. Pasiyenti 1 ildən artıq müşahidə etdik. O sağaldı!

Xəstə G. 28 yaş. O 7 ildir ki ərə gedib, lakin hamilə qala bilmir. Ərinin analizləri normaldır. Xəstənin aybaşıları  3-4 gün vaxtından tez ya cec olur. Dəfələrlə müayinələr və müalicələr edilib. Sonsuzluğun səbəbi bilinmir.                                    “İmedislə” biz həddində artıq  təsir diaqnoz etdik (HNT). Onu ləğv eedən tezliklər seçdik. 2 ay sonra qadın hamilə qaldı!

Xəstə V. 27 yaş. 3 dəfə uşaq salması olub hamiləliyi 3-cü ayınadək. Mühtəlif müayinələrlə bunun səbəbimi aşkar edə bilməyiblər.                                                   “İmedislə” biz həddindən artıq təsir (HNT)və trihinella qurdunun sürfələrini diaqnoz etdik.  HNT ləğv edən tezliklər seçdik. Trihinella sürfələri rezonans  tezliklərlə məhv etdik. 2 ay sonra pasient hamilə qaldı. 6 ay keçib. Hamiləlik normal davam edir.

Xəstə İ. 48 yaş. 5 il əvvəl onu süd vəzindəki şişdən sağaltmışıq.                      USM ilə indi onun sol yumurtalığında 65mm ölçüdə kist aşkar edilib.         “İmedislə” biz HNT diaqnoz etdik.  HNT ləv edə bilən tezliklər sekdik. 2 ay sonra KT müayinəsində kist aşkar olmadı!

Xəstə S. 44 yaş. 4 aydır ki onun aybaşıları 15 – 20 gün davam edir və 10 gündən sonra yenidən başlayırlar. USM normaldır, homonal dərmanlar kömək etmir. Əməliyyat təklif olunub.                                                                                “İmedislə” biz həddində artıq təsir diaqnoz etdik Onu ləğv edən tezliklər seçdik.    3 gündən sonra qanaxma dayandı. 5 ay keçib. Pasient sağalıb. Aybaşıları normaldır.

Xəstə H.S. 53 yaş. Diaqnoz: stenokardiya. Xəstəni ürək ağrıları nərahat edirhnt. Kardioloji müayinələr, o cümlədə veloerqometriya ürəyin arterial qan damarlarının çekiminin pozulmasını təstiq edirlər. Xəstəyə koronaroqrafiya təklif edilib (qan damarlarının dahilindən rentgenoloji müayinə). O bu müayinəni Türkiyədə etmək istəyir. 5 il əvvəl biz onun qızını qeyri spesifik xoralı kolit xəstəliyindən sağaltmışıq. Ona görə o məsləhət üçün bizə müraciyət etdi.                                                          “İmedislə” biz aşkar etdik ki, xəstənin ürək arterialrının çekimini pozan həddindən artıq neqativ təsirdi (HNT). HNT ləğv etmək üçün müalicəvi tezliklər seçdik. “İmedislə” təkrar müayinə ürəyin qan damarlarının çekiminin tam bərpa olduğunu göstərdi. Bir müddət sonra Türkiyədə aparılan kardioloji müayinələr, o cümlədə koronaroqrafiya, pasiyentin tam sağaldığını təstiq etdilər. 10 ay çekib. Pasiyent işləyir, ürək ağrıları onu daha nərahat etmir!

Xəstə P. 53 yaş. 1 ay əvvəl onda güclü ürək ağrısı  və qısa müddətli husu getməsi olub. Təcili yardımla onu xəstəhanaya gətiriblər. Koronaroqrafiya ürək arterial qan damarlarının üçünündə keçiminin pozulmasını təstiq edib – 100%, 90% və 50-60%. Bundan başqa xəstədə ağır dərəcəli şəkər xəstəliyi var. Hətda insulin iynələri ilə qanda şəkəri 280mq% aşagı salmaq mümkün olmur. Xəstəyə əməliyyat təklif olunub (baypas, şunt), lakin onun yetərincə pulu yoxdu.                   “İmedislə” biz xəstədə həddindən artıq neqativ təsir (HNT), ankilostoma və şistosoma qurdları aşkar etdik. HNT ləğv edən tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. Bir gün sonra xəstənin qanında şəkər insulinsiz 140 mq% endi, onun ürək ağrıları keçdi,  əhval-ruhiyyəsi yaxşılaşdı. 3 həftədən sonra o işləməyə başladı. 1 aydan sonra eyni xəstəhanada təkrar müayinə edildi, o cümlədə veloerqometriya. Pasiyentin vəziyyətinin xeyli yaxşılaşması təstiq edildi, lakin ona deyildi ki, nə vaxt sa əməliyyat lazım olacaq. 3 ayda keçdi. Pasiyent işləyir, qanda şəkər 160 mq% artıq olmayıb, ürək ağrıları onu nərahat etmir!

Xəstə A. 54 yaş. Diaqnoz:ağır dərəcəli ürək nəfəs çatmamazlıgı.                          O oturaq vəziyyətdə 1 dəqiqədə 40 dək xışıltısız nəfəs alır, ürək döyüntüsü 1 dəqiqədə 130-140 dək, qan təziqi 160/90.  EKQ də ürəyin qan devranının pozulması yoxdur, pəncələri ödemlidir. Xəstənin vəziyyəti 2 həftədir ki pisləşib. Dəfələrlə təcili yardıma və kardioloqlara mürciyyət edib, lakin xəstəliyin səbəbi bilinmir. Müalicələr kömək etmir.                                                                                Biz “İmedislə” HNT aşkar etdik. Neqativ təsir ləğv ediləndən 20 dəqiqə sonra təncinəfəslik heyli azaldı, ürək döyüntüləri 1 dəqiqədə 90 kimi endi. Artıq xəstə özü durub, gəzə bildi. Xəstənin vəziyyəti günü-gündən yaxşılaşdı. 2 həftədən sonra ayaqlardakı şişmələr keçdi. Daha bir həftədən sonra o sağlam vəziyyətdə işə çıxdı. 2 aydan çox keçib. Pasient işləyir, sağlamdı.

 Xəstə S. 48 yaş. Diaqnoz: miqren (baş aqrıları)                                                      3 ildir ki onu davamlı baş ağrıları nərahat edirlər.  Bakıda, İranda, Türkiyədə, Moskvada müayinələr edilib, o cümlədə YMR, KT. Baş ağrıların səbəbi bilinmir.  Müalicələr kömək etmir.                                                                         Biz  “İmedislə” xəstədə Həddindən artıq neqativ təsir aşkar etdik. Onu  ləğv edən tezliklər seçdik.. 20 dəqiqə sonra baş ağrıları yox oldu.  8 ay keçib. Pasient sağaldı!.