Вход в систему

Xərçənc xəsəliyi. əksər hallarda, səhv diaqnozdu! Yeni müalicə üsulu. Uğurlu müalicə misalları.

Xərçənc xəsəliyi. əksər hallarda, səhv diaqnozdu!                                        Yeni müalicə üsulu. Uğurlu müalicə nisalları.

Müasir təbabət xərçənci sağalmaz xəstəlik hesab edir. Xəstəliyin əsas müalicə üsulu cərrahi əməliyyat, əlavə üsullar – kimiyaterapiya və şua müalicəsidir.   Hər il milyonlarla xəstələr bu üsullarla müalicə olurlar. Əgər xəstə belə əziyyətlərlə 2-5 il yaşayırsa, müalicə uğurlu sayılır. Nadir hallarda bəzi xəstələr 5 ildən çox yaşayırlar. Onkoloju müalicədən nadir hallarda imtina edən bəzi xəstələrdə, gözlənilmədən çox yaşayırlar. Xərçənc xəstəliyinin səbəbi indiyədək məlum deyil Bu o deməkdir ki, müasir diaqnoz üsulları, xərçənc xəstəliyinin səbəbini tapmağa həkimlərə kömək edə bilmirlər (KT, MRT, PET, US, endoskopiya, mühtəlie analizlər, o cümlədə, histoloji analiz). Xəstəliyin səbəbi bilinmirsə, ləğv edilmirsə, onu sağaltmaq olarmı? Əlbəttə, yox! Tikan çıxmasa, yara sağalmaz!.                                                                                                 90-cı illərin sonunda Russiya müdafiyə nazirliyi bir qrup alimlərə xəstəliklərin yeni müüayinə və müalicə üsulunu yaratmağını tapşırdı (Moskva enerji akademiyasının kibernetika kafedrası, 1№ -li Moskva tibb universiteti və s.).Tezliklə “İmedis” adlı cihaz hazırlandı və qabaqcıl hərbi hospitallarda mindən çox pasient bu aparatla  müayinə və müalicə olundu. Nəticələr o qədər ugurlu oldu ki, artıq 2001-ci ildə Səhiyyə nazirliyi “İmedisin” təbabəttə istifadəsinə icazə verdi (Lisenziya seriya     M № 42/ 2001=0338). Həkimlərin təkmilləşdirmə kafedrasında ixtisas kursu yaradıldı. Kursu bitirənlərə biorezonans terapiya ixtisas diplomu verilir. İndi “İmedis” Rusiya, Ukrayna, əksər MDB dövlətlərində, bir çox Avropa və Asiya ölkələrində ugurla istifadə olunur(Almaniya, İnciltərə. Avstriya, İsrail, Yaponiya, İtaliya, Yunfnıstan və s.)   İmedis.ru                                                                  ”İmedisin” iş prinsipi ilk baxışdan sadədir. Müəyyən edilmişdir ki, bütün canlılar ətrafa elektromaqnit dalga saçırlar.  Özüdə, hər növ canlıların özünə məxsus tezlik diapazonu var. İnsanlarin, atlarin, itlərin tezlik diapazonu fərqli olduğu kimi, xəstəliklər törədən bütün növ parazitlərin - virusların, bakteriyaların, ibtidailərin, qurdların, göbələklərin tezlik diapazonları fərqlidir. Alimlər parazitlərin tezlik diapazonlarını dəqiqləşdirib, “İmedisin” proqramına yerləşdirdilər.                             Parazitləri diaqnoz etmək  üçün bamağındakı bioloji aktiv nöqtəsindən istifadə olunur. Belə nöqtələr bütün daxili orqanlarla əlaqəlidirlər. Cihazın qələm kimi elektrodu pasiyentin barmağındakı nöqtəyə toxunaraq, onun dahili orqanlarına müxtəlif növ parazitlərin tezliklərini növbə ilə ötürür. Əgər pasientin bədənində diaqnoz olunan   parazit varsa, onun tezlikləri əks olur. Bunu kompyuterin ekranında görmək olur. “İmeis” cihazı locator kimi işləyir. Odur ki. bütün parazitlər dəqiq diaqnoz olunur.                                                                                         Aşkar edilmiş parazitlər rezonans tezliklərlə məhv edilir. Özüdə, bu müalicə tam ziyansızdır, çünki hər növ parazitləri məhv edən  tezlik,  heç bir başqa qurda, bakteriya, virusa, göbələyə, insan orqanlarına təsir etmir. Ona görə ki, onların tezlikləri çox fərqlənirlər.                                                                                  “İmedis” cihazı ilə işləmək asan deyil. Onun proqramına müasir və qeyri ənənəvi tabəbətlərin bir çox müayinə və müalicə üsulları dahil edilib (xəstəliklərin tezlikləri ilə diaqnozu, orqanizmin, mühtəlif orqanların, orqan sistemlərinin vəziyyəti, meridianların fəaliyyətinin diaqnozu, xəstəliklərin rezonans tezliklərlə, homeopatiya üsulu, bitkilər, göbələklər, musiqi, rənc tezlikləri ilə müalicəsi və s.). İhtisas kursunda “İmfdislə” işləməyin əsaasları oyrədilir. Şahmat oyununda olduğu kimi, fiqurların necə hərəkət etməsini oyrədirlər. Hər bir həkimin işinin nəticəsi seçdiyi  usullardan, onlara yiyələnməsidən asılıdı. Odur ki, həkimlərin işlərinin nəticələri fərqlidir. Həkim çoxdu, yaxşı mütəhəssizlər isə, tək-təkdir.                          Biz "İmedisin: bu imknlarından istifadə edirik:                                                                             1. Əksər xəstəliklərin səbəbi - parazitləri diaqnoz edirik (bütün növ qurdlar, dahili orqanlarda göbələklər, viruslar, bakteriyalar. ibtidailər).                                                                        2.Xəstəliyin səbəbi həddindən artıq qorxu, stress, neqativ təsir (HNT) olub-olmamasını müayinə edirik. Əgər HNT varsa, onu ləğv edən tezliklər seçirik (xəstəliklərin öyrənilməmiş səbəbləri mövzusunu oxuyun).                                                                                                    3. Bu səbəblərlə zədələnmiş orqanları, onların fəaliyyatı nə dərəcədə pozulmasını müayinə edirik.                                                                                                                                        4. Diaqnoz edilmiş qurdları, dahili orqanlardakı göbələkləri, virusları, bakteriyaları, ibtidailəri rezonans tezliklərlə məhv edirik.                                                                                              5. Müalicəvi tezliklər sekirik:                                                                                                         a/ xəstənin parazit toksinlərinə həssaslığını azaltmaq üçün.                                                     b/ zədəli orqanlarda iltihablaşmanı müalicə etmək üçün, bu orqanların fəaliyyətini bərpa etmək üçün.                                                                                                                               v/ Biz "İmedislə"  yaddaşda qıcıq mərkəzləri yaradan hadisələri aydınlaşdıra bilən və onlari  ləğv edə bilən üsul yaratmışıq.                                                                                                 q/ Daha bir çox vacib müalicə üsulu ilə tanış olun. Hər gün minlərlə adamlar Müqəddəs yerləri ziyarət edir. Onların bəziləri, möcüzə kimi, aöır xəstəliklərdən, sonsuzluqdan sağalırlar. Alimlər düşündü ki, mühtəlif müqəddəs yerlərin tezlikləri mühtəlif xəstələri sağaltmaq üçün uyğun ola bilər. Onlar dini rəhbərlərinin icazəsi ilə müqəddəs yerlərin tezliklərini ölçüb, "İmedis" cihazının proqramına dahil etdilər. "İmedislə" hansı müqəddəs yerin tezliyi xəstənin sağalması üçün uyğun olmasını dəqiq müayinə etmək mümkündü. Bütün sekilmiş müalicəvi tezliklər qənd dənəciklərinyazılır (diskə musiqi yazılan kimi). Xəstə bu dənəcəkləri sorur. Effekti, müqəddəs yerləri ziyarət etmək kimi, möcüzəli olur.               Odur ki, əksər hallarda,  mühtəlif xəstəlikləri, hətda müalicəsi mümkün olmayan sayılan xəstəlikləri, biz sağalda bilirik! Təcrübəmizdə mühtəlif orqanların xərçənci diaqnozu olan 200 dən çox xəstə olub. Biz onların hamısında mühtəlif parazitlər aşkar etmişik. Diqqət!  Xəstələrdə aşkar etdiyimiz parazitin əlamətləri , onlardakı xərçəncin əlamətlərin ilə eyni olur. Əksər hallarda. parazitləri məhv edəndən sonra, xəstə sağalır! Deməli. əslində. bu xəstələrin diaqnozu xərçənc yox, parazit xəstəliyidi!  Xəstələrdə. çox hallarda, bu parazitləri aşkar edirik:                              a/ Qurdlar (trihinellöz, tosakaroz, şistosomoz, ehinokokkoz, alveokokkoz, dirofilarioz, paraqonimoz, opistorhoz. klonorhoz, fassiolöz, ankilostomoz, trihinellöz).                                                                                                               b/ dahili orqanlarda göbələklər ( nokardioz. aktinomikoz, mikozis funqoides, sporotrioz, asperqillöz, mukoroz).                                                                              v/ bakteriyalar (leptospiroz. brusella, öküz vərəmi).                                                     q/ ibtidailər (visseral leyşmanioz. malariya, dizenteriya amöbları).                            Diqqət! Dirofilariya və visseral leyşmaniozun diaqnozu dünyada yoxdu! Onlara qarşı dırman da yoxdu! Qalan parazitləri çox nadir hallarda diaqnoz edirlər. Onların diaqnoz üsulları dəqiq deyil!  Ona görə də, əksər həkimlər onların adını da unudurlar!                                                                                                                Bəs nəyə görə bu xəstələrə xərçənc diaqnozu qoyulub?                                   Yadınıza salın, ağcaqanad dişləyən yerdə də müvəqqəti şiş əmələ gəlir. Parazitlər isə xəstənin orqanlarını illərlə zədələyirlər! nəticədə, şişlər. kistlər, poliplər, düyünlər əmələ gəlir, limfa düyünləri böyüyür. Onları US, rentgen, KT, MRT, PET, endoskoplarla görmək olur. Bir çox hallarda, artıq bu mərhələdə xəstələrə xərçənc diaqnozu qoyulur! Statistik göstəricilərə görə, ehinokokoz xəstələrinə 90% hallarda xərçənc diaqnozu qoyulur! Alveokokkoz ətrafındakı orqanlara çekir. Onun hissələri qanla mühtəlif orqanlara yayılır, orada inkişaf edir. Bu xərçəncə çox oxşayır! Dahili orqanlarda bitən bir çox göbələklərin bədəni şişə oxşayır. Onların toxumları, kökləri qanla yayılıb, başqa orqanlarda inkişaf edirlər. Bu da xərçəncə oxşayır.       Onkologiyada qəbul olunan fərziyəyə görə, xərçənc hüceyrələri xəstələrin orqanlarının hüceyrələrindən əmələ gəlir, lakin onlara oxşamır. Həkimlər ən çox histoloji analizə inanırlar. Şişləri biopsiya, əməliyyat etməyə çalışırlar!          Diqqətli olun!  Trihinellöz. ehinokokoz, alveokokoz şişlərini bilmədən zədələmək olmaz! Parazitlər orqanlara yayılır, yeni şişlər əmələ gəlir!            Əksər histoloqlar adamın orqanlarının hüceyrələrini tanıyırlar, parazitlərin hüceyrələrini isə tanımırlar. Onlar heç  yada düşmür! Əlbəttə, parazitlərin hüceyrələri insan hüceyrələrinə oxşamır. Odur ki. onları xərçənc hüceyrələri adlandırırlar! Səhv diaqnoz, səhv müalicə üsulu sekimi nə səbəb olur. Effektli cərrahi əməliyyat ancaq parazitlər yayılmayanda ola bilər!  Onkomarkerlər də dəqiq müayinə üsulu deyil. Onkoloqlar etiraf edir ki, onkomarkerlər yüksək olan adamların əksəriyyətində xərçənc hüceyrələri aşkar olmur. Bəzi yayılmış xərçəc xəstələrində isə. onkomarkerlər normal olur.                                                           Bir daha hatırlayın. Onkologiyada qəbul olan fərziyəyə görə. xərçənc hüceyrələri xəstələrin orqanlarının hüceyrələrindən əmələ gəlir. Deməli. hərçənc hüceyrələrini məhv etmək üçün kimiyaterapiya dərmanları, saölam hüceyrələri də məhv edə bilər. Biz 20 kursdan artıq kimiyaterapiya qəbul edən xəstələrdə parazitlər aşkar edirik. Deməli. kimiyaterapiya parazitləri məhv etmir, xəstəni isə öldürə bilər!          Şua müalicəsi ilə ancaq şualanan yerdəki parazitləri, şişləri yandırmaq olar. Saö qalan rarazitlər isə, aqressivləşir. Ancaq "İmedis" cihazı ilə bütün parazitləri dəqiq müayinə edib, məhv etmək mümkündü! Cərrahi əməliyyatla birlikdə, Bu cihazla bir çox çətin hallarda xəstələri saöaltmaq olar, meyastazlar, residivlər isə, daha olmaz! Praktikamızdan misallar. 

Xəstə Ə.Y. 35 yaş. Liaqnoz: sol süd vəzinin xərçənci.                                   Histoloji analizin nəticəsi: İnvaziv, qeyri spesifik süd vəzi xərçənci, 3-A dərəcəli.      3 dəfə neqativ tip bazal hüceyrə fenotipli. T2N0M0.                                  Molekulyar-bioloji analizin nəticəsi: PRSA1 hüceyrə poliformizmi aşkar edilib.    Süd vəzi və yumurtalıqların xərcənc xəstəliyinin yüksək riski (Anjelina Coli də olan kimi).                                                                                                                       US nəticəsi: sol süd vəzinin yuxarı dahili kvadratında çox düyünlü, ölçüsü 21x18x19 mm şiş aşkar olur. Metastaz yoxdu.                                                          6 kurs kimiyaterapiya aparılıb. 2 həftə sonra cərrahi əməliyyat olmalıdı.      “İmedis” cihazı ilə biz trihinellöx diaqnoz etdik (parazitlər haqqında mözunu oxuyun). Özüdə, trihilella qurdunun sürfələrini xəstənin sol süd vəzindən başqa, sağ süd vəzi, qoltuq altı, üz, boyun, çanaq limfa deyünlərində, 12 barmaq bağırsağın divarında aşkar etdik. Diqqət. Trihinella yaradan şışləri biopsiya, əməliyyat etmək təhlükəlidi! Sürfələr tezliklə artır, yeni şişlər törədirlər!           Parazitləri rezonans tezliklərlə məhv etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. İndi xəstənin seçimi var - əməliyyat etməyə də bilər. Məlum olduki, xəstənin bacısı bu xəstəlikdən ölüb. Valideyinləri əməliyyat etməyi təcid edirlər. Biz onların sekimini dəstəklədik. Əməliyyat qorxunu azaalda bilər. !,5 aydan sonra US şışin heyli balacalanmasını göstərdi 5x11x9 mm! Əməliyyat edildi. Süd vəzini yox, ancaq şişi kəsib, götürdülər! Əməliyyatdan sonra heç bir müalicə təklif etmədilər. Əlbətdə, diaqnozu dəyişmədilər, ancaq dərəcəsini 0 yazdılar! 2 il çekib. Pasiyenti heç nə nərahat etmir. Saçları çıxıb, aybaşıları bərpa olub. Uşaq doğmaq arzulayır!

Xəstə Q. İ. 32 yaş. USM ilə sol döşünün yuxarı kənar hissəsində ölçüsü 20 mm olan şiş və sol qoltuqaltı nahiyyədə limfa düyünü böyüməsi aşkar olunub. Onkoloq xəstəni biopsiya və histoloji müayinəyə göndərib. Özüdə deyib ki,müayinənin nəticəsindən asılı olmayaraq, təcili əməliyat etmək lazımdır ki, daha dəqiq müayinə olunsun. Xəstə çox qorxub, əri, iki uşağı var. Onu qəbulumuza “İmedilə” sağalmış qohumu gətirib.

“İmedislə” trihinella sürfələri aşkar olundu və məhv edildi. 3 ay sonra US müayinədə həkim əvvəlcə sevindirdi ki, şiş 3 mm balacalanıb, limfa düyünləri normal ölcüdədirlər. Sonra soruşdu: “Harada müalicə edirsən?”  Deyəndə ki “İmedislə”, acıqlandı: “Onkoloq yanına gedib, kəsdirməsən, birdə yanıma gəlmə”! Amma artıq pasientin sağalacağına inamı artmışdı. Cavan, ailəli qadın, əməliyyatla döşünün eybəcərləşməsini istəmədi. 6 aydan sonra növbəti USM şişin 4mm dək balacalandığını göstərdi.

Bu zaman pasient hamilə qaldı. İndi qinekoloqlar təkidlə abort etməsini məsləhət edirdilər. Onlar ehtiyat edirdilər ki,  hamiləlik dövründə şiş böyüyə bilər. Qadin aborta razılıq vermədi! 9 aydan sonra problemsiz sağlam uşaq doğuldu. 9 il çekib. Pasient sağlamdı, uşaq məktəbə gedir. Fikirləşin. Əgr ona biopsiya ya əməliyyat edilsəydi, nə olardı?

  Xəstə R. F. 53 yaş. Diaqnoz: uşaqlıq boyununun xərçənci.                                                Histoloji analizin nəticəsi: adenokarsinoma. 2 aydan çoxdur  onun uşaqlıqdan qan axır. Təklif olunan əməliyyata xəstə getmək istəmir.                                                              “İmedis” cihazı ilə biz xəstənin uşaqlığının venoz qan damarlarında şistosoma qurdları aşkar  etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. 4 gündən sonra qanaxma dayandı.. 3 aydan sonra təkrar USM  pasientin sağaldığını göstərdi. Müalicədən 5 il çekib. Pasient sağalıb, hec bir şikayəti yoxdur!

Xəstə A.S. 31 yaş. Diaqnozu: 7 aylıq hamiləlik. Uşaqlığın boynundan dahilinə doğru böyüyən kist artıq o qədər böyüyüb ki, dölün inkişafına mane olur. Ona görə, 2 həftə sonra  kesar əməliyyatı olunmalıdı. Əməliyyat zamanı kistlə birlikdə uşaqlığın da götürülməsi ehtimal edilirdi.                                                                                                                “İmedis” cihazı ilə biz şistosoma və mikozis funqoides adlı kif göbələyi aşkar etdik.. Tibbi ədəbiyyatda bu göbələk xərcənc  törədicisi kimi göstərilir. Müalicəvi tezliklər seçdik. Rezonans tezliklərlə hər iki paraziti məhv etdik. 6 gündən sonra  USM göstərdi ki, kist xeyli balacalanıb, dölün inkişafına daha mane olmur. Əməliyyata ehtiyac olmadı. 2 aydan sonra- vaxtında və təbiyi yolla qadın özü sağlam uşaq doğdu.

 Xəstə İ. Z. 59 yaş. O həkimdi. Son 4 ildə 4 dəfə əməliyyat olunub. 1-ci dəfə yumurtalıqlarında kistlər aşkar olunub, yumurtalıqlar və analıq götürülüb. Sonra kistlər böyrəklərin yanında aşkar olunub və götürülüb. Bir  müddət sonra qarın boşluğunda yenidən kistlər aşkar olunub. S-Peterburqda diaqnostik əməliyyatdan sonra xəstə onkoloji şöbəyə çökürülüb. Xəstə oradakı müalicədən qorxub, qaçıb. Axırıncı diaqnostik əməliyyatdan 4 ay çekib. Cərrah qoxumlara deyib ki, kistləri tam kəsmək mümkün deyil. Allah nə qədər imkan versə, o qədər də yaşayacaq.                                                                                       “İmedislə” biz şistosomaları aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik . 4 il çeçkb. Pasienti heç nə nərahat etmir.

 Xəstə D.T 58 yaş. O həkim-ginekoloqdu. Diaqnoz: yoğun bağırsağın şişi.                              2 ildir ki, xəstə qəbzlikdən, qarin aöğrılarından, yorğunluqdan əziyyət çəkir. KT yoğun bağırsağın sağ tərəfində şiş aşkar edilib. Kolonoskopiya ediblər, lakin biopsiya edə bilməyiblər. Onkoloq cərrahi əməliyyat təklif edib.                                                                  Biz "İmedislə" yoğun bağırsağın sağ tərəfində tükbaş qurdları aşkar etdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. Müalicəvi tezliklərseçdik. 2 ay ət yeməməyi, propolis içməyi tapşırdıq.  1 aydan sonraqarın ağrıları, yorğunluq, qəbzlik yox oldu. 7 il çekib. Pasiyent sağalıb!       Deməli bağırsaqdakı şişin səbəbi tükbaş qurdları idi. Onlar bağırsağı dələn yerdə iltihablaşma, şiş əmələ gəlmişdi.

Xəstə Y.N. 55 yaş. Diaqnoz: mədəaltı vəzin xərçənci.                                                              7 ay bundan əvvəl xəstədənin dərisi, gözləri  saraldı, bütün bədənində qaşınma başladı. MRT ilə mədəaltı vəzin baş və bədən hissəsində 65x21 mm ölçüdə şiş aşkar olundu. Şiş öd axarını sıxdığına görə, xəstədə sarılıq. qaşınma yaranıb. Öd bağırsağa maniyesiz axması üçün, həkimlər öd axarına boru qoyublar (stend). Bundan sonra sarılıq və qaşınma yox oldu. 6 kurs ximioterapiya edilib. lakin çiçin ölçüləri artıb 60x30 mm. Təklif olunan cərrahi əməliyyatdan xəstə imtina edib.                                                                                         "İmedis" cihazı ilə biz xəstənin mədəaltı vəzində opistorhis qurdları aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonanas tezliklərlə məhv etdik. 2 aydan sonra şişin ölçüləri azaldı 60x21 mm. 2 il çeçib. Pasiyentin qohumlarının dediyinə görörə. onu heç nə nərahat etmir! Pasiyent MRT eləməkdən imtina edir.

 Xəstə T.M. 54 yaş. Diaqnoz: mədəaltı vəzin xərçənci.                                                   Xəstəni qarnındakı ağrılar, ağzında acılıq nərahat dirdi. 2 həftə bundan əvvəl MRT ilə mədəaltı vəzin bədən hissəsində şiş aşkar edilib. Təklif olunan əməliyyatdan, xəstə imtina edib. "İmedislə" biz xəstənin mədəaltı vəzində klonorhis qurdları aşkar etdik. Xəstə müalicəyə gəlmədi. 3 aydan sonra o öldü! 

Xəstə A.K. 35 yaş. Diaqnoz: hər iki süd vəzilərin şişləri.                                                          2 ildir ki, aybaşı dövründə onun hər iki süd vəzilərində və qarnının aşağısında cüclü ağrılar nərahat edir. Mammaqrafiya, US, KT ilə xəstənin sağ süd vəzində ölçüləri 9 mm dən 20 mm dək 8 şiş, sol süd vəzində ölçüləri 7 mm dən 18 mm dək 7 şiş aşkar olunub. Biopsiy edilib.  Histoloji analizin nəticəsi:  fibroadenomatoz, maliqnizasiya yoxdu (xərçənc hüceyrələri aşkar edilməyib). Dnkoloqlar deyiblər ki, xəstədə xərçənc əmələ glməsi riski çox böyükdü. Cərrahi əməliyyat təklif ediblər. 1 aydan sonra Türkiyədə edilən müayinələr eyni nəticələr göstərib. Yenə cərrahi əməliyyat təklif edilib.                                                                                "İmedislə" biz xəstənin hər iki süd vəzilərində və sol yumurtalığında dirofilariya qurdları aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. Xəstəyə anlatdıq ki, süd vəzilərindəki şişlər balacalana bilər, yox olada bilər. Onlar qalsa da, artıq ziyansızdılar. Əgər o qorxursa, onda risksiz cərrahi əməliyyat edə bilər. Cavan qadın əməliyyat etmək istəmir. 2 aydan sonra süd vəzələrində və qarnının aşağısındakı ağrılar artıq yox olmuşdu. 1 il çekib. Qadın deyir ki, süd vəzilərindəki düyünlər hələ var, lakin onu nərahat etmirlər.

 Xəstə L. 34 yaş. Sağ döşünün yuxarı-kənar hissəsində qoz boyda şiş var. Qadın bu şişi bir neçə gündür özü aşkar edib. Onun “İmedisdən” xəbəri var. Oglunu  bu üsulla müalicə eləmişik. Xəstə jnkoloqlara müraciyyət etməkdən qorxur.Rəfiqəsi doşüddəki şiş xəstəliyindən  2 dəfə əməlliyyat olunub, ona kimiyaterapiya ediblər, lakin əziyyətlə ölüb. “İmedislə” biz xəstənin sağ süd vəzində dirofilariya qurduaşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdu rezonans tezliklərlə məhv etdik. 4 aydan sonra şiş yox oldu.  3 il çekib. Pasient sağalıb!

 Belə xəstələr bizm praktikamızda çoxdu. Təcrübəmiz göstərir ki, təzə yaranmış şişlər, qurdlari məhv edəndən 3-6 ay sonra balacalanır ya yox olur. Köhnə şişlər sərtləşirlər. Onlar qalsalarda. ziyansız olurlar. 

Xəstə R.G. 60 yaş. O cərrah- onkoloqdu. Diaqnoz: ağ ciyərin şişi.                                            5 aydır ki. onu davamlı öskürək nərahat edir. 3 ay bundan əvvəl boğazında limfa düyünü büyüdü. MRT ilə sol ağ ciyərində ölçüsü 22 mm şiş aşkar edilib. Xəstə həkim onkoloji müalicəyə inanmır, bizə müraciyyət etdi.                                                                    "İmedislə" biz onun sol ciyərində paraqonimus qurdları aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. 3 aydan sonra öskürək yox oldu, boğazındakı limfa düyünləri ölçüsü normallaşdı. 5 ay sonra MRT göstərdi ki, sol ciyərdə olan şişin yerində 2 mm ölçüdə kalsium duzları qalıb! 5 il çekib. Pasiyent sağaldı!

Xəstə H.T. 56 yaş. Diaqnoz: sağ süd vəzində şiş.                                                               Mammaqrafiya ilə 3 gün bundan əvvəl xəstənin sol süd vəzində 10 mm ölçüdə çiç aşkar ediblər. O onkoloqun  təklif etdiyi biopsiyadan imtina edib. 2 il əvvəl biz bu qadını trihinellözdan müalicə etmişik. Ona gürə, xəstə bizə müraciyyət etdi.                              "İmedislə" biz xəstənin sol süd vəzində paraqonimus qurdları aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. 2 aydan sonra pasiyentin sol süd vəzində olan şiş yox oldu!.

   Xəstə A.A. 26 yaş. Diaqnoz: Çanaq şişləri. Sonsuzluq.                                                  Xəstə 1 ildən çoxdu ərə gedib, lakin hamilə qalmayıb.  US ilə onun analığınınyanında ölçüləri 43 mm və 50 mm olan 2 şiş aşkar edilib. Xəkim biopsiya təklif edib.               "İmedislə" biz çanaqda ehinokok kistləri aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Parazitləri rezonans tezliklərlə məhv etdik. 2 ildən sonra bizə xəbər verdilər ki, o hamilədi. US ilə çanaqdakı şişlərin yerind. kalsium duzları yıöınağı aşkar edilir! Təsəvvür edin.biopsiya eləsəydilər nə olardı?

 Xəstə K.E. 32 yaş. Diaqnoz: sağ toxum bağının xərçənci. Çanaqda və qara ciyərdə metastaz.                                                                                                                                   1 il bundan qabaq xəstəyə sağ toxum bağının kistası diaqnozu ilə cərrahi əməliyyat edilib.      7 aydan sonra US ilə xəstənin çanağında və qara ciyərində metastaz aşkar edilib. Kimyaterapiyadan xəstə imtina edib.                                                                                "İmedislə" biz xəstənin qara ciyərində və çanağında ehinokokkoz aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Parazitləri rezonans tezliklərlə məhv etdik. 3 il çekib. Pasiyenti heç nə nərahat etmir. "Metastazlar" olan yerlərdə duz yığınağı qalıb!

Xəstə K.M. 32 yaş. Diaqnoz: sol süd vəzinin xərçənci.                                                            O 1,5 il əvvəl süd vəzilərini plastik əməliyyat etmək üçün cərraha müraciyyət etmişdi. US ilə onun sol süd vəzində şiş aşkar olundu. Xəstəni onkoloqa göndərdilər. O biopsiya elədi, analizin cavabını gözləmədən əməliyyat etmək məsləhət elədi. Dedi ki, lap dəqiq diaqnoz əməliyyatdan sonra olur. Xəstəni əməliyyat elədilər: sol süd vəzindən şiş və onun ətrafındakı iltihablaşmanı kəsib, analizə göndərdilər. Histoloji analizin cavabı: sol süd vəzinin adenokarsinoması (xərçənc). Xəstənin dediyinə görə, onda çox qorxulu gen aşkar etdilər -BRSA 1, anjelina Jolidə ki kimi). Onkoloqlar dedi ki, bu gen 87% yumurtalıqlara və başqa orqanlara metastaz yayılmasının səbəbidir. İkinci dəfə əməliyyat elədilər: döş vəzilərin ikisinidə kəsdilər (mastektomiya). Histoloji analizlə saö süd vəzində xərçənc hüceyrələri tapılmadı. 6 kurs kimyaterapiya elədilər, lakin 7 aydan sonra MRT ilə xəstənin sağ ağ ciyərində metastazlar və sağ plevra boşluğunda maye aşkar etdilər. Kimyaterapiyanı davam etdilər ( 22 kurs ), lakin bu dəfə MRT ilə metastazlar hər iki ağ ciyərlərdə və baş beyinində aşkar edildi. Şua müalicəsindən sonra baş beyindəki metastazlar balacalandı. Xəstənin baş ağrıları azaldı. O bu müalicəyə çox inandı.                                                                       "İmedislə" biz ehinokokkoz aşkar etdik. Təəssüf ki, xəstə bizim müalicəyə gəlmədi. Xatırladım ki, ehinokokkistini biopsiya etmək qadağandı. Xəstənin sol süd vəzində iltihablaşma və qurd sürfələrin yayılmasına səbəb biopsiya oldu!