Вход в систему

Sonsuzluğun, uşaq salmanın, dölün öümünün öyrənilməmiş və unudulmuş səbəblər. Yeni effektiv müalicə.

 Sonsuzluğun, uşaq salmanın, dölün öümünün öyrənilməmiş və unudulmuş səbəblər. Yeni  effektiv müalicə üsulu.                                                                                             Müasir müayinə üsulları, bir çox hallarda, həkimlərə sonsuzluğun, uşaq salmanın, dölün ölümünün səbəni aşkar etməyə kömək edə bilmirlər. Xəstəliyin səbəbi bilinmirsə, ləğv edilmirsə, onu sağaltmaq olarmı? Əlbəttə, yox! Tikan çıxmasa, yara sağalmaz!.  Biz "İmedis" adlı tibbi cihazla işləyirik (baş səhivədə oxuyuv "yeni təbabət"). İhtiralarımız var. Onların köməyi ilə xəstəliklərin elə səbəblərini diaqnoz edib, ləğv edə bilirik ki:

a/ onların diaqnozu yoxdu. Onlara qarşı dərman da yoxdu!                                                    b/  onların diaqnoz üsulları dəqiq deyil. Dərmanlar da effektli deyil.

                              Biz diaqnoz edirik:

1.    Xəstəlik törədən həddindən artıq qorxu, stress ya neqativ təsirin olmasını          

2.      Xəstəlik törədən başqa mənfi təsirlərin olmasını.

3.     Tababətə məlum olan bütün növ parazitləri - qurdları, virusları, bakteriyaları,                  ibtidailəri, dahili orqanlarda göbələkləri.

4.     Zədələnmiş orqanları və onların fəaliyyətinin nə dərəcədə pozulmasını     

                                                                                                                                                               Müalicə ihər bir xəstə üçün seçilmiş tezliklərlə edilir:

1.     Həddindən artıq qorxu, stress, neqativ təsiri ləğv etmək üçün.

2.     Başqa mənfi təsirlərin törədiklərini ləğv etmək üçün.

3.     Diaqnoz edilmiş parazitləri məhv etmək üçün (viruslar, bakteriyalar, ibtidayilər,             qurdlar, dahili orqanlarda göbələklər).

4.     Xəstənin parazit toksilərinə həssaslığını azaltmaq üçün.

5.     Zədəli orqanlarda iltihablaşmanı müalicə etmək qçün.

6.     zədəli orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün və s.

                      Xəkimlərin öyrənilməmiş səbəbləri.

 1. Həddindən artıq qorxu ya stress.                                                                              Həkimlər qorxu, stressi xəstəlik səbəbi kimi qəbul edirlər baxmayaraq ki, bunu təstiq edən üsul yoxdu. Qorxu stress zamanı əhval-ruhiyyə, ürək döyüntüsü, nəfəs, əzələ tonusu, qanda adrenalin, şəkər və digər funksiyalar dəyişir. Adətən, bir müddət sonra, dəyişmiş funksiyalar normallaşır, çünki, onlar hormonal, nervi, immun sistemlərlə tənzimlənir. Qorxu, stress nə qədər cüclü olsa, onları tənzimləmək də bir o qədər çətinləşir.                                          Qorxu, stress həddindən artıq olanda, bəzi dəyişmiş funksiyaları, artıq tənzimləmək olmur. Nəticədə, xəstəliklər yaranır.. Məsələn, qanda şıkərin miqdarı artıq qalsa, şəkərli diabet yaranır. Qan damarları səxılı qalırsa, yüksək təziq, infarkt, insult ola bilər.                      Xəstəlik törədən, öyrənilməmiş səbəblərdən biri də, həddindən artıq ntqativ təsirdi.                   El arasında onu göz dəymə, xəsəd,qarğış,, cadu, əməl adlandırırlar. Belə faktları təstiq ya inkar edə bilən üsul yoxdu. Odur ki, əksər həkimlər, buna şübhə ilə yanaşır.                             Lakin, Rusiya alimləri  A.Y. Kudayev, K.N. Mhitaryan,   N.K. Xodareva "İmedis" üçün unikal proqram yaratdılar. Bu proqramla insanda nəinki  həddindən artıq neqativ təsir olmasını diaqnoz etmək olur, hətda onu ləğv etmək də olur!   Bu üsulu istifadə edəndə möcüzəli nəticələr əldə edilir. Şəkərli diabet xəstələrində şəkər xeyli azalır, aybaşı pozulmaları, qaxanvari vəz və diqər hormonal pozulmalar çekir ya zəyifləyir.  Diqqət! Belə  nəticələr ancaq "İmedislə" yüksək səviyədə işləməyi bacaran həkimlərdə olur.

 2.Xəstəlik törədən başqa mənfi təsirlər.

İnsanların həyatı mənfi hadisələrlə zəncindir (valideyinlərin, yaxınlarının ölümü, incimələr, qorxular, stresslər, məktəbdə, ailədə, işdə gərgin münasibət, qarşılıqsız sevci və s.).Coxları bəzi belə hadisələri unudur, ya unudmağa çalışırlar. Lakin, bizim "İmedislə təcrübəmiz göstərir ki. bəzi mənfi hadisələr yaddaşda qıcıq mərkəzləri yaradirlarl. Hadisəni yada salan kimi,  qıcıq mərkəzləri aktivləşir, bir çox funksiyaları pozurlar xəstəliklər yaradırlar.               Biz "İmedislə"  yaddaşda qıcıq mərkəzləri yaradan hadisələri aydınlaşdıra bilən və onlari  ləğv edə bilən üsul yaratmışıq.    

                              Hamiləlik dövründə “İmedisin” üstünlükləri.

Məlumdur ki, bu dövrdə anadan dölə mikroblar, viruslar çeçkr. Məsələn, honorreya, toksoplazma, brusella, xlamidiya, trixomonada, mikoplazma, ureaplazma, qardnerella, listeriya, qenital herpes, sitomeqalovirus və s. Bu səbəbdən hamiləlik uşaq salma ya dölün ölümü ilə qurtara bilər. Doğulan uşaqda müxtəlif xəstəliklər olur. Belə agırlaşmaların qarşısını almaq üçün, həkimlər dərmanlardan istifadə edirlər. Lakin virusları, toksoplazmanı, brusellanı tam məhv edə bilən dərman indiyədək yoxdur. Bir də ki, dərmanlar xeyir də verə bilər, ziyan da. Xüsusi ilə  hamiləlik dövründə dərman istifadəsi çox risklidir.                               “İmedislə” virusları, mikrobları dəqiq diaqnoz etmək olur və ziyansız məhv etmək olur.  Hamilələrdə selik axma, öyümə, qusma halları tez-tez olur. Həkimlər bunu toksikoz adlandırırlar. Ehtiyatlı olun! Bu qurd əlamətləri də ola bilər! Bəzi gurdlar. sürfələr anadan dölə çekirlər ( ankilostoma, strongiloid, trihinella, şistosoma, askarid sürfələri və s.). Əgər qurdlar dölü ölümcül zədələsələr, onda hamiləlik uşaq salma ya dölün ölümü ilə nəticələnir. Başqa hallarda doğulan uşaqlarda qusurlar, eybəcərliklər,  anlaşılmaz xəstəliklər olur.                        Bəzi qurdlar anadan dölə keçməsələrdə, törətdikləri qan azlığı, qanın onların nəcisi ilə zəhərlənməsi, vitamin-mineral çatmamazlığı sonsuzluğa, dölün inkisafdan geri qalmasına, uşaq salmaya səbəb olurlar. Hamilə qadınların saçları tökülməsi, dişləri xarab olması da qurdlardan ola bilər. Bir maraqlı məlumatla Sizi tanış edim. Sən demə, baytar həkimləri heyvanları cütləşdirməkdən əvvəl onlara qurdlara qarsı otlar, dərmanlar verirlər ki, hamiləlik  rahat çeksin, doğulan bala sağlam olsun. Bəs qadın məsləhətxanalarında? Əksər həkimlərin qurdlar heç yadına düşmür. Odur ki, sağlam uşaq doğmaq arzusunda olanlar hamiləlikdən əvvəl yoxlanıb,  özlərini parazitlərdən təmizləməlidilər. “İmedissiz” bu mümkün deyil! Praktikamızdan misallar:

  Xəstə G. 28 yaş. O 7 ildir ki ərə gedib, lakin hamilə qala bilmir. Ərinin analizləri normaldır. Xəstənin aybaşıları  3-4 gün vaxtından tez ya cec olur. Dəfələrlə müayinələr və müalicələr edilib. Sonsuzluğun səbəbi bilinmir.                                    “İmedislə” biz həddində artıq  təsir diaqnoz etdik (HNT). Onu ləğv eedən tezliklər seçdik. 2 ay sonra qadın hamilə qaldı!

 Xəstə B. 27 yaş. O 3 dəfə hamilə qalıb, lakin hər dəfə hamiləliyin 3 ayında uşaq salma olub. Qadın bir neçə dəfə mühtəlif müayinələrdən çekib, lakin usaq salmanın səbəbini aşkar edə bilməyiblər.  "İmedislə" biz onda həddindən artıq neqativ təsir (HNT) və trihinella qurdları aşkar etdik (baş səhifədə "parazitlər haqqında" oxuyun). HNT ləğv etmək üçün tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. 2 aydansonra qadın hamilə qaldı. Hamiləlik normal çekdi. 9-cu ayds o sağlam qız doğdu.

  Xəstə N.T. 15 yaş. Diaqnoz: endometrioz, yumurtalıqların polikistozu.                                     6 aydan çoxdu onun aybaşısı ayda 2 dəfə olur, hər dəfə 5 gün davam edir. US müayinə ilə yumurtalıqlarda polikistoz aşkar edilib. Müalicə kömək etmir. Cərrahi əməliyyat təklif olub. Xəstənin atasını biz bronhial astma xəstəliyindən sağaltmışıq. İndi o qızını bizə gətirdi. "İmedis" cihazı ilə biz xəstənin yumurtaliqlarının venoz qan damarlarının divarlarında şistosoma qurdları aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik.. 2 aydan sonra aybaşılar normallaşdı. 8 il çekib. Pasiyenti heç nə nərahat etmir. Ərə gedib, 2 uşağı var!

 Xəstə Q. 26 yaş. Diaqnoz: sonsuzluq.                                                                                     O 5 ildi ərə gedib, lakin hamilə qalmayıb. Özü və əri bir neçə dəfələrlə müayinələrdən çekiblər. Sonsuzluğun səbəbi bilinmir.     "İmedis" cihazı ilə biz xəstədə tükbaş qurdları aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. 4 aydan sonra qadın hamilə qaldı. Hamiləlik normal çekdi, sağlam qız doğdu.

 Xəstə M. 24 yaş. 7 ay əvvəl onda hamiləliyin 3-cü ayında uşaq salma olub. Qadın müayinələrdən çekib, lakin uşaq salmanın səbəbi aşkar olmayıb. O ana olmq istəyir, amma qorxur ki, uşaq salma təkrar olar. "İmedis" cihazı ilə biz xəstədə həddindən artıq neqativ təsir (HNT) və tükbaş qurdları aşkar etdik. HNT ləğv edən tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. 2 aydan sonra qadın hamilə qaldı, sonra vaxtında sağlam oğlan doğdu!

Xəstə K. 26 yaş.  Diaqnoz: uşaq salma.                                                                                 Onun hamiləliyi 2 dəfə 3-cü ayadək uşaq salma ilə yekunlaşıb. Mühtəlif müayinələr uşaqsalmanın səbəbini aydınlaşdırmayıb.                                                                         “İmedislə” biz stronqiloid qurdları aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. 2 ay sonra  o yenidən hamilə oldu. Bu hamiləlik rahat keçdi. 9 aydan sonra sağlam uşaq doğuldu.

 Xəstə A.A. 26 yaş. Diaqnoz: Çanaq şişləri. Sonsuzluq.                                                  Xəstə 1 ildən çoxdu ərə gedib, lakin hamilə qalmayıb.  US ilə onun analığınınyanında ölçüləri 43 mm və 50 mm olan 2 şiş aşkar edilib. Xəkim biopsiya təklif edib.               "İmedislə" biz çanaqda ehinokok kistləri aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Parazitləri rezonans tezliklərlə məhv etdik. 2 ildən sonra bizə xəbər verdilər ki, o hamilədi. US ilə çanaqdakı şişlərin yerind. kalsium duzları yıöınağı aşkar edilir! Təsəvvür edin.biopsiya eləsəydilər nə olardı?