Вход в систему

Paraqonimus qurdları

Paraqonimus Vestermani qurdları.

Əminəm ki, bu qurd haqqında da heç eşitməyibsiniz! Paraqonimus qurdları əsasən ağ ciyər xəstəlikləri törədirlər: davamlı öskürək, bronxit, bronxial astma,  pnemoskleroz, bronxoektaziya, pnevmotoraks, plevrit  və s. Hətta ağ ciyər şişlərini bəzən bu qurd törətdiyi haqda məlumatlar var! Lakin əksər həkimlər bu qurdların heç adını da bilmir!     Paraqonimoza yoluxma əsasən balıq xərçənc  krevet (yengəc) yeyəndə, çay, göl, dəniz suyu udanda olur. Udulmuş sürfələr nazik bağırsağın divarını  deşib, qarın boşluğuna çekirlər. Sonra diafraqmanı da deşib, ağ giyərlərə dahil olurlar.  Burada 5-6 həftəyə cinsi yetişirlər, yumurtalamağa başlayırlar. Yetişmiş qurdlar portağal toxumuna oxşayırlar. Uzunluqları        8-16mm, enləri 4-8mm, hündürlükləri 3-4 mm olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlar ağ ciyərlərin kənarlarında və kökünə yaxın yerlərdə yaşayırlar.  Paraqonimus qurdları ağ ciyəri yeyirlər, zədələyirlər və oz ifrazatları-nəcisləri ilə bronxları, qanı zəhərləyirlər.   Zədələnmiş yerlərdə iltihablaşmalar yaranir. Bir müddət sonra onlar sağalanda, bu yerlərində çapıqlar, sərtləşmələr əmələ gəlir. Get-gedə bronxlarda genişlənmələr, ağ ciyərlərdə sərtləşmələr, kistlər, şişlər əmələ gəlir. Kistlər yırtılanda – plevrit, pnevmatoraks yaranır.  Udulmuş sürfələrin miqdarından və yoluxmuş adamın sağlamlığından asılı olaraq, xəstəlik kəskin ya xroniki çekir.                                                                                                      Kəskin paraqonimoz   yüksək qızdırma, qusma, ishal, qarın ağrıları, nazik bağırsaqda qan sızmalar, tromboz, nekroz, peritonit nəticəsində xəstəni öldürə də bilər. .                      Xroniki  paraqonimoz xəstələri əsasən davamlı öskürək nərahat edir. Xəstəliyin əlamətləri vərəmə, göy öskürəyə, xərcəncə oxşayır!                                                                        Yarılan meyitlərdə paraqonimoz qurdlarını hərdən beyinində, qara ciyərdə, dalaqda, qarın boşluğunda, dəri altında aşkar edirlər. Aydındır ki, qurdların beyində məskunlaşması çox təhlükəlidir. Belə xəstələrdə beyinə qan sızma, iltihblaşma ola bilir.                       Paraqonimus qurdların  yumurtaları bəlğəmlə udulduqlarına görə, hərdən onları nəcisdə aşkar etmək mümkündür. Lakin 40 ildən artıq təcrübəmdə nə Moskvada, nə Bakıda paraqonimozun analizlə müəyyən edildiyini eşitməmişəm! Bu qurdun yumurtalarıni axtaran, tanıyan mütəxəssis, demək olar ki, yoxdur. Rentgen, KT, YMR, bronxoskpiya, histoloji analiz paraqonimozu diaqnoz edə bilmirlər. Ona görə də, əksər ağ ciyər xəstəliklərinin səbəbi həkimlərə məlum deyil. Xəstəliyin səbəbi bilinmirsə, ləğv edilmirsə, onu sağaltmaq olarmı? Əlbəttə, yox! Dərmanlarla bu qurdları məhv etmək dəçətindir. Qurdun analizi dəqiq deyilsə, onların məhv olmasını necə təstiq etmək olar? Bəs onların ağ ciyərdə törətdikləri şişləri necə müalicə edirlər? Onkologiyada qəbul olunan nəzəriyə görə, xərçənc hüceyrələri xəstənin orqnlarinin hüceyrələrindən əmələ gəlirlər, lakin onlara oxşamırlar. Cərrahlar və onkoloqlar ən çox histoloji analizə inanırlar. Əksər histoloqlar insan orqanlarının hüceyrələrini tanıyırlar, paraqonimus qurdunun hüceyrələrini isə tanımırlar. Onların heç adını da bilmirlər!! Əlbətdə qurd hüceyrələri, insan hüceyrələrinə oxşamırlar. Ona görə də qurd hüceyrələrini xərçənc hüceyrəsi adlandırırlar!   Ancaq  “İmedislə” şişləri törədən paraqonimus qurdlarını  aşkar etmək və rezonans tezliklərlə məhv etmək olur.  Bu üsul geniş istifadə olunsa, şişləri yaranmasına səbəb olan parazitlər dəqiq diaqnoz və məhv edilər. Sonra, lazım olsa, şişləri risksiz əməliyat etmək olar. Bizim təcrübəmizdə göstərir ki, paraqonimoz  çox yayılmış xəstəliklərdəndir. Bir neçə maraqlı misallar gətirim:       

Xəstə Ç. 50 yaş. 12 ildir davamlı öskürəkdən əziyyət çəkir. Müxtəlif müayinələrlə xəstəliyin səbəbi indiyədək bilinmir. Dərmanlar, təbii müalicələr kömək etmir.                                      Biz “İmedislə” paraqonimus qurdları aşkar etdik.  Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. Xəstənin vəziyyəti tezliklə yaxşılaşmağa başladı. 3 aydan sonra öskürək keçdi!

Xəstə T.49 yaş.  Diaqnoz : bronhial astma.                                                                               O 20 ildir bronxial astmadan əziyyət çəkir. Mühtəlif müalicələr, o cümlədə, dəfələrlə Naxçıvanın duz mağaralarında müalicə olunub.                                                            “medislə” biz xəstənin bronhlarında paraqonimus qurdları aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. 3 aydan sonra pasiyenti daha heç nə nərahat etmirdi. İnhalyatorlardan istifadə etmir. 4 il çekib. Pasiyent sağaldı!

Xəstə R.G. 60 yaş. O cərrah- onkoloqdu. Diaqnoz: ağ ciyərin şişi.                                            5 aydır ki. onu davamlı öskürək nərahat edir. 3 ay bundan əvvəl boğazında limfa düyünü büyüdü. MRT ilə sol ağ ciyərində ölçüsü 22 mm şiş aşkar edilib. Xəstə həkim onkoloji müalicəyə inanmır, bizə müraciyyət etdi.                                                                    "İmedislə" biz onun sol ciyərində paraqonimus qurdları aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. 3 aydan sonra öskürək yox oldu, boğazındakı limfa düyünləri ölçüsü normallaşdı. 5 ay sonra MRT göstərdi ki, sol ciyərdə olan şişin yerində 2 mm ölçüdə kalsium duzları qalıb! 5 il çekib. Pasiyent sağaldı!

Xəstə H.T. 56 yaş. Diaqnoz: sağ süd vəzində şiş.                                                               Mammaqrafiya ilə 3 gün bundan əvvəl xəstənin sol süd vəzində 10 mm ölçüdə çiç aşkar ediblər. O onkoloqun  təklif etdiyi biopsiyadan imtina edib. 2 il əvvəl biz bu qadını trihinellözdan müalicə etmişik. Ona gürə, xəstə bizə müraciyyət etdi.                              "İmedislə" biz xəstənin sol süd vəzində paraqonimus qurdları aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. 2 aydan sonra pasiyentin sol süd vəzində olan şiş yox oldu!.