Вход в систему

Hepatit C, B, HİV xəstəliklərinin yeni müalicə üsulu. Misallar.

Hepatit C B, HİV xəstəliklərinin diaqnozu.

Viruslar - ən xırda canlılardı. Onlar bakteriyalardan minlər dəfə çiçikdir. Virusları ancaq elektron mikroskopla görmək mümkündü. Virusların dahilində nuklein turşıları var - DNK ya RNK. Hər növ virusların nuklein turşılsunda, nişanə kimi, özəl hissə var. Bu hissələri nuklein antigen adlandırırlar. Təsəvvür edin ki. viruslar quş yumurtalarıdı. Yumurtaların sarılarını virusların nuklein turşları kimi təsəvvür edin. Sarıların üzərində rüşeym adlanan çiçik hissə  var. Bu hissədən toyuq yumurtalarından cücələr, ördək yumurtalarından - ördək balaları yaranır. Rüşeymləri hər növ virusların nuklein antigeni kimi təsəvvür edin.                  Quşçular quş yumurtalarına baxan kimi toyuq, ördək, qaz yumurtalarını tanıyırlar. Virusoloqlarda elektron mikroskopla mühtəlif növ virusları tanıyırlar. Ancaq nədənsə virusları aşkar etmək üçün elektron mikroskopdan yox, İFA və PZR üsullarından istifadə edirlər. Maraqlıdır, nədən bu üsullara üstünlük verilib?                                                                            Bütün dünyada hepatit C, B, HİV viruslarını ilk dəfə İFA üsulu ilə diaqnoz edirlər. Diqqət!    İFA üsulu ilə qanda virusları yox, anticisimlər və virus qabığının antigenləri askar edilir.          1. Anticisimlər virus deyil, viruslara yoluxmuş ya peyvənd edilmiş adamların qanında viruslara qarşı əmələ gələn maddədırlər. . Məlumdur ki, insanlar bir çox virus xəstəlikləri çekirib, sagalırlar. (qızılca, qrip, məxmərək, hepatit A və s.). Nəyə görə? Axı dünyada heç bir virusu məhv edə bilən dərman yoxdu.  Dərman olmayan zamanlarda da bəzi insanlar virus xəstəliklərindən saöalırdı. Deməli ionların mmun sistemi özü virusları məhv edə bilir.  Bəzi xəstəliklərdən sağalandan sonra, anticisimlər qanda ömür boyu qalır, insanı təkrar yoluxmadan qoruyurlar. Məsələ, qızılca, məhmərək, ospa, hepatit A və s. Yəni, qanda anticisim aşkar edilirsə - İFA analizi müsbətdirsə, deməli:

a/ xəstəlik var

b/ xəstəlik nə vaxtsa olub, qanda ancaq anticisimlər qalıb..

v/ pasiyentə peyvənd edilib. Məsələn. Hepatit B.

  iFA analizi mənfidirsə, deməli:

 a/ xəstəliyə yoluxma yoxdu ya

 b/ xəstəliyə yoluxma var, lakin anticisimlərin miqdarı İFA analizi üçün yetərli deyil.

Bu analiz həkimləri və pasiyentləri çaşdıra bilər.

 2. Antigen də virus deyil. O hər növ virusların qabığının. nişanə kimi, ozəl hissəsidir.

Quş yumurtalarının qabıqları, hər növ heyvanlarısümükləri biri-birindən fərqləndirlər.  Onlar öəndən sonra qabuqlar. sümüklər min illərlə qalır. Sümük tapmaq o demək deyil ki mamontlar sağdır. Yəni, qanda antigenlər aşkar edilirsə - İFA müsbətdisə, deməli:

 a/ xəstəliyə yoluxma var,

 b/ yoluxma nə vaxtsa olub, qanda ancaq antigenlər qalıb,

 v/ pasiyentə peyvənd edilib. Məsələn, hepatit B.

 İFA  nəticəsi mənfidirsə. deməli:

a\ xəstəliyə yoluxma yoxdu.

b/ yoluxma var, lakin antigenlərin miqdarı İFA üçün yetərli deyil.

Bu analizdə həkimləri və pasiyentləri çaşbaş sala bilər.                                                         Bu hələ azmış kimi, İFA ilə hətda anticisimləri və anticenləri ancaq 50-60% analizlərdə aşkar etmək olur.  Ona görə  İFA üsulundan sonra daha dəqiq sayılan PZR üsulu istifadə edirlər. Çoxları düşünür ki, PZR üsulu ilə viruslar diaqnoz edilir. Gəlin araşdıraq, bu  həqiqətən belədirmi?                                                                                                   Kamerada əvvəlcə pasiyentin qanına vjrusları parçalayan fermentlər dahil edilir.  Sonra kameraya praymerlər əlavə edilir. Onlar nuklein antigenlərin sintetik analoqlarıdı. Əgər praymerlər nuklein antigenlərlə birləşsə, PZR müsbət sayılır.                                          Deməli PZR üsulu ilə viruslar yox, onların hissələri - nuklein antigenlər aşkar edilir!  Yəni, PZR müsbətdirsə, deməli:

 a/ xəstəliyə yoluxma var,  

b/ yoluxma nə vaxtsa olub, qanda ancaq antigenlər qalıb.

v/ pasiyentə peyvənd edilib. Məsələn. hepatit B.

PZR mənfidirsə, deməli:

a/ xəstəliyə yoluxma yoxdu,

b/ yoluxma var. lakin antigenlərin miqdarı PZR üçün yetərli deyil.

Deməli, PZR də həkimləri və pasiyentləri çaşdıra bilər!                                                        Fikirləşin!  Hansı üsul yaxşıdı - elektron mikroskopiya ya İFA, PZR? Yumurta hansı quşundu sualına cavab tapmaq üçün, nə etmək lazımdı?

 1. Quşçuya göstərmək ya

 2. PZR  üsulu ilə əvvəlcə fermentlərlə yumurtanı parçalamaq. Sonra praymerlər əlavə edilir ki, onlar sarısının üzərindəki rüşeymə yapışıb, bildirsinki ki, onlar hansı quşundu.      Cavabınıza şübhə yoxdu. Lakin, biznesin oz qanunları var. Elektron mikroskopla müayinə sıxışdırılıb, demək olar ki. unudulub. Bütün dünyaya İFA. PZR üsullarını sırıyıblar. Özüdə. bu üsulları qızıl standart kimi reklam edirlər.                                                                                  25 ildən çoxdur ki virus xəstəliklərini ancaq İFA və PZR üsulları ilə diaqnoz edirlər. Ancaq mütəxəssislər etiraf edirlər ki, İFA və PZR-in  çox ciddi nöqsanları var:

1.Bu analizlərlə hepatit C, B  kimi təhlükəli xəstəlikləri ancaq yoluxmadan bir neçə ay  sonra diaqnoz etmək mümkün olur! (qanda antitcisim, antigen əmələ gəlməsi üçün vaxt lazımdır). Təsəvvür edin, hər cün milyonlarla adamlar tanımadığı adamlarla cinsi əlaqədə olurlar, diş həkimlərinə, cərrahlara, iynə sancmaya, endoskopiyaya, ginekoloqlara, uroloqlara, maniküra,  müraciət edilirlər. Görün cündə nə qədər adam hepatit C, B xəstəliklərinə yoluxa bilər? Qan analizi isə xəstəliyi ancaq bir neçə aydan sonra diaqnoz edə bilir və bu müddət ərzində yoluxanları və  həkimləri aldadır!

2. Hepatit C və B xəstəliklərinin gedişatında bəzən İFA və PZR, səhv nəticə - xəstəliyin olmadığını göstərirlər!  Mütəxəssislər belə fasilələri “pəncərə” adlandırırlar. Belə “pəncərələr” bəzi həkimlər və xəstələr tərəfindən, səhv olaraq, sağalma kimi qiymətləndirilə bilər!              

 3. İFA və PZR səhv müsbət nəticə də ğöstərə bilirlər! Yəni xəstəlik yoxdur, analiz isə göstərir ki var. Təsəvvür edin belə xəstələr və onların yaxınları nələrdən keçirlər.

 Qanın biokimyəvi analizində ALT. AST, QQT – nin normadan artıq olması da həkimləri və pasientləri çaşdıra bilər. Çünki ki, bu göstəricilərin artması qara ciyər hüceyrələri parçalananda olur. Diqqətli olun! Qaraciyər hüceyrələrini tək hepatit virusları parcalamır. Bunun bir çox başqa səbəbləri də ola bilər ( mikroblar, qurdlar, göbələklər, ibtidailər, dərmanlar, zəhərli maddələr, spirtli içgilər və s.)                                                                           Virus daşıyıcı diaqnozu da bir mənalı şəhr edilmir. Yoluxmuş adamlarda viruslar 2 cür inkişaf edirlər:                                                                                                                             1 onlar hüceyrə dahilində çoxalırlar. Nəticədə hüceyrələr parçalanır. Onlardan çıxan viruslar başqa hüceyrələrə dahil olurlar. Xəstədə qara ciyər çatışmamazlığı əlamətləri olur sarılıqdan, huşu getmədən, ölümədək. Qan analizində ALT, AST, bilirubin artır.

2  viruslar hüceyrələrin nüvəsindəki  nuklear turşulara bitişirlər, çoxalmırlar. Belə xəstələrdə xəstəliklərin əlamətləri olmur. ALT, AST, bilirubin norma dahilində olurlar. Belə pasientləri virus daşıyıcısı adlandırırlar. Bəzi mütəhəssislər virus daşıyıcılığı xəstəliyin yüncül forması sayırlar, Başqaları isə virus daşıyıcılarında qara ciyər xərçənci  yaranması ehtimalı 20 -30 dəfə çox olması haqqıda yazırlar.

“İmedislə” viruslar harada olsalarda dəqiq diaqnoz edilirlər və onları rezonans dalğa ilə məhv etmək olur.                                                                                                                                      Bəs hepatit C və B xəstəliklərindən sağalmanı nə təsdiq edə bilər?                           - Virusların tam məhv olmasını “İmedis” və ya qanın elektron mikroskopla müayinəsi                 təstiq ola bilər. Əlavə cöstəricilər:

-  pasientin özünü yaxşı hiss etməsi.

- qan analizində qara ciyərin zədələnməsinin göstəriciləri – ALT, AST-nin müalicədən 3-6 ay  sonra azalması (yenidən hər hansı bir parazitlərə yoluxma olmasa).

                                         Rezüme:

 1. Hepatit C, B, HİV və başqa virus xəstəliklərinin dəqiq diaqnozu elektron mikskop və "İmedis" cihazı ilə mümkündü. Eleektron mikroskopla virusları görmək mümkündü.             "İmedis" cihazı ilə, lokator kimi, hər növ virusları məhsus tezliklərlə diaqnoz etmək olur.  Diqqət verin! İFA və PZR nəticələrinə görə, dünyada hər il milyonlarla adamlar hepatit C, B, HİV viruslarına yoluxur. Bizim "İmedislə" təcrübəmiz isə göstərir ki, bu adamların əksərində yoluxma yoxdu! Bu adamların əla immuniteti var.

2. Viruslar hüceyrə dahilinnə çekə bilirlər. Dünyada heç bir dərman yoxdu ki onları orada məhv edə bilsin!

 3.Hazırda, virusları ancq "İmedis" cihazının rezonans tezlikləri ilə məhv etmək olur.

 Misallar:

 Xəstə M.R. 32 yaş. Diaqnoz: hepatit C.                                                                        Xəstəlik 2 ildi İFA və PZR üsulları ilə diaqnoz edilib. O zama onu ümumi zəyiflik nərahat edirdi. 3 ay dərman müalicəsi edilib. Nəticədə cüclü zəyiflik, yorğunluq. iştahsızlıqq, öyümələr, 12 kq arıqlama, ayaqlarda şişmələr, aybaşılar dayanub. Analizlərdə qan azalıb, hemoqlobin 70 mq/dl kimi enib, EÇS 38 mm/s, ALT, AST normadan 3 dəfə artıb.                US müayinədə qara ciyər və dalağın ölçüləri böyüyüb, çiçik çanaqda maye yığılır.  Türkiyədə başlanan qara ciyər sirrozu diaqnoz qoyulub,   qara ciyəri dəyişmək əməliyyatı təklif ediblər. Xəstənin əri yoluxmadan qorxub, boşanıb.                                                            "İmedis" cihazı ilə biz  hepatit C viruslarından başqa ankilastoma və fassiola qurları, brusella bakteriyaları diaqnoz etdik. Ankilostomalar ancaq qanla qidalanırlar. Fassiollar qara ciyəri zədələyirlər. Brusellalar oynaqları, dalağı, limfa düyünlərini zədələyirlər. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları, bakteriyaları, hepatit C viruslarını rezonans tezliklərlə məhv etdik.                3 aydan sonra zəyiflik, öyümələr, şişmələr çekdi. Hemoqlobin, EÇS, ALT, AST nomallaşdılar.  Aybaşılar bərpa oldu. 7 il çekib. Pasiyenti heş nə nərahat etmir. Yenidən ərə gedib, işləyir.

  Xəstə M.İ. 18 yaş. Diaqnoz: hepatit C.                                                                            Oğlan Londonda tələbədir. Səhərlər onu öyümə nərahat edirdi. İFA və PZR analizlərdə onda hepatit C diaqnoz edildi. 1 il peqasis və başqa dərmanlarla xəstəni müalicə ediblər, xəstənin vəziyyəti isə daha da pisləşib. Öyümədən əlavə, onu ümumi zəyiflik, yorğunluq, yuxululuq dərisinin tündləşməsi nərahat edir. ALT, AST analizləri normadan 4 dəfə artıb.                          "İmedis" cihazı ilə biz xəstədə hepatit C viruslarını aşkar etmədik! Onun qara ciyərində Fassiola qurdları tapdıq. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. 3 aydan sonra pasiyentin dərsi normal rəncli oldu. Öyümə, zəyiflik, yorğunluqq, yuxululuq yox oldular ALT. AST normallaşdılar. 2 il çekib. Pasient sağalıb!

 Xəstə F. 13 yaş. Onun anası həkimdir. 1,5 ilə yaxındır xəstə sarılıqdan, qaşıntıdan əziyyət kəçir. Dəfələrlə hepatit virusları və başqa infeksiyalara görə müayinələr olunub. Xəstəliyin səbəbi bilinmir. Müalicələr kömək etmir. Analizlərdə bilirubin 63,  ALT 350, AST 170, QT 670, QQT 189. Htmoqlobin 90 mq/ml, limfositlər 59%. Bu analizlər qara ciyər hüceyrələrinin zədələnməsini, öd yollarında durğunluq olmasını, qan azlığını, immunitetin zəyifləməsini göstərirlər. Təəssü ki, qara ciyər qurdları həkimlərin heç yadına düşməyib.                          Biz “İmedislə” opistorxloz aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. 3 ay ət yemək qadağan edildi. Bağırsağı, öd yollarını təmizləmək üçün məsləxətlər verildi. 2 ay sonra pasient sağaldı!

 Xəstə Y. 47 yaş. O həkimdi. Bir ilə yaxındır onun yünkül şəkər xəstəliyi var.              “İmedislə” biz xəstənin qara ciyərdə, mədə altı vəzdə opistorx qurdları aşkar etdik. Xəstə inanmadı, ənənəvi üsullarla yoxlanmaq istədi. Qan analizlərin birində hepatit B tapıldı. Tanınmış mütəhəssis interferon iynəsi məsləhət etdi.1-ci iynədən sonra xəstədə titrəmə, qızdırması 39,5 çatdı.Telefonla mütəhəssis bildirdi ki, belə ola bilər, iynələri davam etmək lazımdır. 4-cü iynədən sonra xəstənin qarnına maye yığılmağa başladı, hemoqlobin 80 mq/dl endi. Bu dəfə mütəhəssis iynələri dayandırmağı məsləhət etdi. Cərrah dəvət edildi. Xəstənin qarnından iynə ilə maye çıxarıldı. Lakin tez bir zamanda maye yenə yığıldı. Xəstə tanınmış klinikada 4 həftə müalicə oldu, faydası olmadı. Qarnındakı maye bir neçə dəfə də çıxarıldı. Belə vəziyyətdə xəstə Moskvada “İmedislə” yenidən müayinə olmağa və opistorxlar aşkar edilərsə, ilk növbədə onlara qarşı müalicə etməyə qərara gəldi. Məlum oldu ki, Moskvada “İmedislə” müayinə üçün növbəyə yazilmaq və azu 3 ay gözləmək lazımdır. Bu zaman xəstənin qarnı dəfələrlə dəlinən yerdə çivan kimi yara əmələ gəldi (fleqmona). Bir müddət yaranı mazlarla sağaltmağa çalışdılar. Sonra  cərrahi müdahilə tələb olundu, lakin yaranı sağaltmaq mümkün olmadı. Qısa zamanda xəstə əziyyətlə öldü.                                        Mən indiyə kimi anlaya bilmirəm. Təcrübəli həkim onda qurd olmasına inanmadı, əksər xəstələrin keçdiyi ümüdsüz yolu seçdi. Bu səhv diaqnozların və səhv müalicənin traqiq sonunun daha bir misalıdır! İndi Siz düşünün. Hansı üsul səhv eləmişdi – “İmedis” ya qan analizi?