Вход в систему

Bronhial astma. Yeni effektiv müalicə üsulu.

                       Bronhial astma. Yeni effektiv müalicə üsulu.

 Müasir təbabət bronhial astmanı sağalmaz  xəstəlik hesab edir. Bu xəstəliyin səbəbi indiyədək məlum deyil. Deməli, müasir müayinə üsullaarı, bir çox hallarda, allerjiyanın səbəbini tapmaqda həkimlərə kömək edə bilmirlər. Xəstəliyin səbəbi bilinmirsə, ləöv edilmirsə, onu sağaltmaq olarmı? Əlbəttə, yox! Tikan çıxmasa yara sağalmaz!                    Biz "İmedis" adlı tibbi cihazla işləyirik (baş səhivədə oxuyuv "yeni təbabət"). İhtiralarımız var. Onların köməyi ilə xəstəliklərin elə səbəblərini diaqnoz edib, ləğv edə bilirik ki:

a/ onların diaqnozu yoxdu. Onlara qarşı dərman da yoxdu!                                                    b/  onların diaqnoz üsulları dəqiq deyil. Dərmanlar da effektli deyil.

                              Biz diaqnoz edirik:

1.    Xəstəlik törədən həddindən artıq qorxu, stress ya neqativ təsirin olmasını          

2.      Xəstəlik törədən başqa mənfi təsirlərin olmasını.

3.     Tababətə məlum olan bütün növ parazitləri - qurdları, virusları, bakteriyaları,                  ibtidailəri, dahili orqanlarda göbələkləri.

4.     Zədələnmiş orqanları və onların fəaliyyətinin nə dərəcədə pozulmasını     

                                                                                                                                                               Müalicə ihər bir xəstə üçün seçilmiş tezliklərlə edilir:

1.     Həddindən artıq qorxu, stress, neqativ təsiri ləğv etmək üçün.

2.     Başqa mənfi təsirlərin törədiklərini ləğv etmək üçün.

3.     Diaqnoz edilmiş parazitləri məhv etmək üçün (viruslar, bakteriyalar, ibtidayilər,             qurdlar, dahili orqanlarda göbələklər).

4.     Xəstənin parazit toksilərinə həssaslığını azaltmaq üçün.

5.     Zədəli orqanlarda iltihablaşmanı müalicə etmək qçün.

6.     zədəli orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün və s.

Odur ki, əksər hallarda, mühtəlif xəstəlikləri, hətda müalicəsi mümkün olmayan sayılan xəstəlikləri,  biz sağalda bilirik!  Praktikamızdan misallar:

Xəstə N. X. 37 yaş. Diaqnoz: bronhial astma.                                                                           O bu xəstəlikdən 8 ildi əziyyət çəkir. Bir çox xəstəhanalarda, sanatoriyalarda, duz mağarasında müalicə olub, lakin xəstəlik dahada şiddətlənir. Hətda hormonal inhalyator qısa müddətdə onun nəfəsini yaxşılaşdırır.                                                                              "medis" cihazı ilə biz xəstənin brohlarında, nazik bağırsaqda. limfa düyünlərdə stronqiloid qurdları aşkar etdik (baş səhifədə "qurdlar haqqında" oxuyun). Müalicəvi tezliklər seçdik. Stronqiloidləri rezonans tezliklərlə məhv etdik. 3 aydan sonra pasiyenti daha heç nə nərahat etmirdi. 12 il çekib. Pasient sağalıb!

Xəstə T. 14 yaş.  Diaqnoz: bronhial astma.                                                                                O 4 ildir ki bronxial astmadan əziyyət çəkir. Nənəsi həkimdi . Bir neçə aydır ki vəziyyəti pisləçib. Boğulma halları tez-tez olur, dərmalar yaxşı təsir etmir.                                    “İmedis” cihazı ilə biz  əyribaş qurdları aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. 2 aydan sonra pasiyenti heç nə nərahat etmirdi. İnhalyatorlardan istifadə etmir. 3 il çekib. pasiyent sağaldı!  

 Xəstə T.49 yaş.  Diaqnoz : bronhial astma.                                                                               O 20 ildir bronxial astmadan əziyyət çəkir. Mühtəlif müalicələr, o cümlədə, dəfələrlə Naxçıvanın duz mağaralarında müalicə olunub.                                                            “medislə” biz xəstənin bronhlarında paraqonimus qurdları aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. 3 aydan sonra pasiyenti daha heç nə nərahat etmirdi. İnhalyatorlardan istifadə etmir. 4 il çekib. Pasiyent sağaldı!

 Xəstə S. 29 yaş.  Diaqnoz: bronxial astma.                                                                               O bu xəstəlikdən 8 ildir əziyyət kəçir. Xəstəlik işləməyə, idmanla məşqul olmağa imkan vermir. Son vaxtlar hətda hormonal dərmanlar ona müvəqqəti kömək edirlər.                             “İmedislə” biz stronqiloid qurdları aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik.  aşkar olundu və məhv edildi. Xəstənin vəziyyəti tezliklə yaxşılaşdı.      2 aydan sora onu daha heç nə nərahat etmirdi. Dərmanlar daha istifadə etmirdi. 4 il keçib. Pasiyent sağalıb!