Вход в систему

Allerjiya. Yeni effektiv müalicə üsulu.

                              Allerjiya. Yeni effektiv müalicə üsulu.

Allerjiyanın əsas əlamətləri dəridə yaranan qırmızı, qaşınan səpkilər, ləkələr, şişmələr, gözlərin qaşınması, davamlı asqırma. pskürək, burunun tutulması ya axması və s. Mənim tanışım ABŞ da olanda televizada allerjiya haqqında verilişə baxıb. Həkim söylədiki ki, cüclü allerjiyası olan xəstəni mümkün olan bütün müayinələrdən çekirdilər, lakin allerjiyanın səbəbini tapa bilmədilər. Müalicə kömək etmədi, xəstə öldö. Müyiti yaranda, həkimlər gördülər ki, onun qara ciyərini qurdlar yeyi! Deməli, müasir müayinə üsullaarı, bir çox hallarda, allerjiyanın səbəbini tapmaqda həkimlərə kömək edə bilmirlər. Xəstəliyin səbəbi bilinmirsə, ləöv edilmirsə, onu sağaltmaq olarmı? Əlbəttə, yox! Tikan çıxmasa yara sağalmaz!  Biz "İmedis" adlı tibbi cihazla işləyirik (baş səhivədə oxuyuv "Yeni təbabət"). İhtiralarımız var. Onların köməyi ilə biz xəstəliklərin elə səbəblərini diaqnoz edib, ləğv edə bilirik ki:

a/ onların diaqnozu yoxdu. Onlara qarşı dərman da yoxdu!                                                    b/  onların diaqnoz üsulları dəqiq deyil. Dərmanlar da effektli deyil.

                              Biz diaqnoz edirik:

1.    Xəstəlik törədən həddindən artıq qorxu, stress ya neqativ təsirin olmasını         

2.      Xəstəlik törədən başqa mənfi təsirlərin olmasını.

3.     Tababətə məlum olan bütün növ parazitləri - qurdları, virusları, bakteriyaları,                  ibtidailəri, dahili orqanlarda göbələkləri.

4.     Zədələnmiş orqanları və onların fəaliyyətinin nə dərəcədə pozulmasını     

                                                                                                                                                               Müalicə ihər bir xəstə üçün seçilmiş tezliklərlə edilir:

1.     Həddindən artıq qorxu, stress, neqativ təsiri ləğv etmək üçün.

2.     Başqa mənfi təsirlərin törədiklərini ləğv etmək üçün.

3.     Diaqnoz edilmiş parazitləri məhv etmək üçün (viruslar, bakteriyalar, ibtidayilər,             qurdlar, dahili orqanlarda göbələklər).

4.     Xəstənin parazit toksilərinə həssaslığını azaltmaq üçün.

5.     Zədəli orqanlarda iltihablaşmanı müalicə etmək qçün.

6.     zədəli orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün və s.

Odur ki, əksər hallarda, mühtəlif xəstəlikləri, hətda müalicəsi mümkün olmayan sayılan xəstəlikləri,  biz sağalda bilirik!  Praktikamızdan misallar:

Xəstə K. 30 yaş. O həkimdi. Diaqnoz: allerjiya.                                                                       2 ildir ki, vaxt aşırı, onun bədənində qırmızı, qaşınan ləkələr əmələ gəlir, nəfəsi çətinləşir.  Mühtəlif xəstəxanalarda, o cümlədə, Moskvada immunologiya institunda, müayinə və müalicə olunub. Allerjiyanın səbəbini tapa bilməyiblər. Müalicə müvəqqəti on çömək edir. "İmedis" cihazı ilə biz onun qara ciyərində opistorhis qurdlarını diaqnoz etdik (qurdlar haqqına bölümü oxuyun). Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. 3 aydan sonra pasiyenti heç nə nərahat etmirdi. 3 il çekib. Pasiyent sağalıb!.

 Xəstə B.N. 33 yaş, Kanadadan gəlib. Diaqnoz: allerjiya. Kvinke ödemi.                                 2 ildən çoxdu ki onu allerjiya nərahat edir. Vaxtaşırı onun alnında, qarnında, kürəyində qırmızı, qaşınan ləkələr əmələ gəlir. 2 dəfə xəstənə Kvinke ödemi olub - boğazı şişib, nəfəsi çətinləşib. Reanimasiya şöbəsində onu bu vəziyyətdən hilas ediblər Kanadada qan analizi ilə opistorhoz diaqnoz edilib. Lakin müalicə kömək etmir. Allerjiya onu bir çox qida məhsullarindan imtina etməyə məcbur edib.Bizim saytı internetlə tapıb.                        "İmedisl" cihazı ilə biz xəstənin qara ciyərində, pd yollarında opitorhoz diaqnoz etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. 5 aydan sonra pasiyeny xəbər verdi ki, allerjiya daha yoxdu! İstədiyi qidanı məmuniyətlə yeyir!