Вход в систему

Şəkərli dibetin naməlum səbəbləri. Yeni müaləcə üsulu.

     Şəkərli diabet xəstəliyinin öyrənilməmiş səbəbləri. Yeni müalicə üsulu. 

Şəkərli diabetin əsasən 2 növü var. Birinci növü ŞD1) uşaq yaşlarından başlayır. Xəstəlik ancaq ağır formada keçir. Qanda şəkərin miqdarı cox yüksək olur. Xəstələr iİnsulinsiz  yaşaya bilmirlər.                                                                                                              Şəkərli diabetin 2-ci növü (ŞD2) yaşlı adamlarda başlayır. Qanda şəkərin miqdarından asılı olaraq, xəstəlik yüncül, orta və ağır dərəcəli olur. İnsulin adətən ağır dərəcə olanda istifadə edirlir.                                                                                                                                  Şəkərli diabetin səbəbi indiyədək məlum deyil.                                                          Xəstəliyin səbəbi bilinmirsə, ləöv edilmirsə, onu sağaltmaq olarmı? Əlbəttə, yox! Tikan çıxmasa yara sağalmaz!  Biz "İmedis" adlı tibbi cihazla işləyirik (baş səhivədə oxuyuv "Yeni təbabət"). İhtiralarımız var. Onların köməyi ilə biz xəstəliklərin elə səbəblərini diaqnoz edib, ləğv edə bilirik ki:

a/ onların diaqnozu yoxdu. Onlara qarşı dərman da yoxdu!                                                    b/  onların diaqnoz üsulları dəqiq deyil. Dərmanlar da effektli deyil.

                              Biz diaqnoz edirik:

1.    Xəstəlik törədən həddindən artıq qorxu, stress ya neqativ təsirin olmasını         

2.      Xəstəlik törədən başqa mənfi təsirlərin olmasını.

3.     Tababətə məlum olan bütün növ parazitləri - qurdları, virusları, bakteriyaları,                  ibtidailəri, dahili orqanlarda göbələkləri.

4.     Zədələnmiş orqanları və onların fəaliyyətinin nə dərəcədə pozulmasını     

                                                                                                                                                               Müalicə ihər bir xəstə üçün seçilmiş tezliklərlə edilir:

1.     Həddindən artıq qorxu, stress, neqativ təsiri ləğv etmək üçün.

2.     Başqa mənfi təsirlərin törədiklərini ləğv etmək üçün.

3.     Diaqnoz edilmiş parazitləri məhv etmək üçün (viruslar, bakteriyalar, ibtidayilər,             qurdlar, dahili orqanlarda göbələklər).

4.     Xəstənin parazit toksilərinə həssaslığını azaltmaq üçün.

5.     Zədəli orqanlarda iltihablaşmanı müalicə etmək qçün.

6.     zədəli orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün və s.

Odur ki, əksər hallarda, mühtəlif xəstəlikləri, hətda müalicəsi mümkün olmayan sayılan xəstəlikləri,  biz sağalda bilirik!  

Bizə 100 dən çox ŞD2 və 8 ŞD1 xəstəl meraciyyət edib. Biz fikir verdik ki, onların hamısında həddindən artıq qorxu, stress ya neqativ təsir diaqnoz olunur (HNT).                           Həkimlər qorxu, stressi xəstəlik səbəbi kimi qəbul edirlər baxmayaraq ki, bunu təstiq edən üsul yoxdu. Qorxu stress zamanı əhval-ruhiyyə, ürək döyüntüsü, nəfəs, əzələ tonusu, qanda adrenalin, şəkər və digər funksiyalar dəyişir. Adətən, bir müddət sonra, dəyişmiş funksiyalar normallaşır, çünki, onlar hormonal, nervi, immun sistemlərlə tənzimlənir. Qorxu, stress nə qədər cüclü olsa, onları tənzimləmək də bir o qədər çətinləşir.                                          Qorxu, stress həddindən artıq olanda, bəzi dəyişmiş funksiyaları, artıq tənzimləmək olmur. Nəticədə, xəstəliklər yaranır.. Məsələn, qanda şıkərin miqdarı artıq qalsa, şəkərli diabet yaranır. Qan damarları səxılı qalırsa, yüksək təziq, infarkt, insult ola bilər.

Xəstəlik törədən, öyrənilməmiş səbəblərdən biri də, həddindən artıq ntqativ təsirdi.                   El arasında onu göz dəymə, xəsəd,qarğış,, cadu, əməl adlandırırlar. Belə faktları təstiq ya inkar edə bilən üsul yoxdu. Odur ki, əksər həkimlər, buna şübhə ilə yanaşır.                             Lakin, Rusiya alimləri  A.Y. Kudayev, K.N. Mhitaryan,   N.K. Xodareva "İmedis" üçün unikal proqram yaratdılar. Bu proqramla insanda nəinki  həddindən artıq neqativ təsir olmasını diaqnoz etmək olur, hətda onu ləğv etmək də olur!   Bu üsulu istifadə edəndə möcüzəli nəticələr əldə edilir. Şəkərli diabet xəstələrində şəkər xeyli azalır, aybaşı pozulmaları, qaxanvari vəz və diqər hormonal pozulmalar çekir ya zəyifləyir.  Diqqət! Belə  nəticələr ancaq "İmedislə" yüksək səviyədə işləməyi bacaran həkimlərdə olur.

 Başqa mənfi təsirlər.

İnsanların həyatı mənfi hadisələrlə zəncindir (valideyinlərin, yaxınlarının ölümü, incimələr, qorxular, stresslər, məktəbdə, ailədə, işdə gərgin münasibət, qarşılıqsız sevci və s.).Coxları bəzi belə hadisələri unudur, ya unudmağa çalışırlar. Lakin, bizim "İmedislə təcrübəmiz göstərir ki. bəzi mənfi hadisələr yaddaşda qıcıq mərkəzləri yaradirlarl. Hadisəni yada salan kimi,  qıcıq mərkəzləri aktivləşir, bir çox funksiyaları pozurlar xəstəliklər yaradırlar.               Biz "İmedislə"  yaddaşda qıcıq mərkəzləri yaradan hadisələri aydınlaşdıra bilən və onlari  ləğv edə bilən üsul yaratmışıq. Praktikamızdan maraqlı misallarla tanış olun. 

Xəstə P.E. 76 yaş. Diaqnoz: şəkərli diabet.                                                                              O bu xəstəlikdən 30 ildi əziyyət çəkir. Qanda şəkər 12,5 mmol/ kimi yüksəlir. 2 növ dəmnla çəkəri 9,0 mmol/ l kimi saxlaya bilir.                                                                                    "İmedis" cihazı ilə biz həddindən artıq neqativ təsir (HNT) diaqnoz etdik. Yaddaşda qıcıq mərkəzləri yaradan mənfi hadisələri dəqiqləşdirdik. Bu xəstəlik törədən səbəblər mədə altı vəzin funksiyasını pozduqlarını aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik a/ HNT ləğv etmək üçün. b/ yaddaşda qıcıq mərkəzlərini ləğv etmək üçün. v/ Mədə altı vəzin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün. 2 aydan sonra qanda şəkər dərmansız 5,5 -7,0 mmol/l idi. Pasiyenti 1 ildən artıq müşahidə etdik. O sağaldı!

Xəstə K.Y. 63 yaş. Diaqnoz: Şəkərli diabet 2.                                                 Artıq 5 ildir o bu xəstəlikdə əziyyət çəkir. Hərdən onun qanında şəkər 15 mmol\l kimi yüsəlir. Belə olanda insulindən istifadə edir. Adətən hər gün 2 növ dərman qəbul edir. Lakin qanında şəkər 9,0 - 11, 0 aşağı düşmür.                             "İmedis" cihazı ilə biz HNT diaqnoz etdik. Xəstənin yaddaşında qıcıq mərkəzləri yarada mənfi hadisələri dəqiqləşdidik. Aydınlaşdırdıq ki, bu xəstəlik törədənl səbəblər mədə altı vəzin funksiyasını pozduqlarını aşkar etdik.Müalicəvi tezliklər seçdik: a/ HNT ləğv etmək üçün. b/ yaddaşda qıcıq mərkəzlərini ləğv etmək üçün.             v/ Mədə altı vəzin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün. 2 aydan sonra qanda şəkər 7,5-8,0 mmol/l kimi düşdü. "İmedislə" müayinə mədə altı vəzin yaxşəlaşdığını təsdiq etdi.Hərdə dərman qəbul edirdi. Xəstə hərdən dərman qəbul edirdi. Yenidən müalicəvi tezliklər seçdik. 2 aydan sonra, dərmansız, qanda şəkər 6,5-7,0 idi.

Xəstə R.Z. 57 yaş. Diaqnoz: şəkərli diabet.                                                          Xəstəlik 2 ildi ona əziyyət verir. Qanında şıkır 9,0 mmol/l kimi yüksəlir. Xəstə hər gün dərman qəbul edir, lakin qnda şəkər 8,0 mmol/l kimi düşür.                    "İmedislə" biz HNT diaqnoz etdik. Xəstənin yaddaşında qıcıq mərkəzləri yaradan hadisələri dəqiqləşdirdik. Diqqət! Aydınlaşdırdıq ki, bu xəstəlik törədən səbəblər böyrək üstü vəzin funksiyasını pozurlar. Mədə altı vəzin funksiyası isə pozulmayıb. Müalicəvi tezliklər secdik: a/ HNT ləğv etmək üçün. b/ yaddaşda qıcıq mərkəzlərini ləğv etmək üçün. v/ Böyrək üstü vəzin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün. 2 aydan sonra qanda şəkər dərmansız 8,5 mmol/l idi. Daha iki kurs müalicədən sonra, dərmansız qanda şəkər 5,5-7,0 kimi endi.