Вход в систему

Əksər xəstəliklərin səbəbi parazitlərdir.

 

             Yeni təbabət sağalması mümkün olmayan xəstəliklərə qarşı!

  Xərçənc, bronhial astma, allerjiya, şəkərli diabet,qan azlığı, baş ağrıları, sonsuzluq, hepatit C, B, HİV, psoriaz və bir çox başqa xəstəliklər

Həkimlərin yüzlərlə səbəbi məlum olmayan xəstəliklər haqqında xəbəri var. Deməli, müasir diaqnoz üsulları həkimlərə bu xəstəliklərin səbəbini bilməyə kömək etmirlər (US, rengen, KT, MRT, endoskopiya, analizlər. o cümlədə, histoloji analiz və s.). Xəstəliyin səbəbini bilmədən, onu ləöv etməsən, xəstəliyi sağaltmaq olarmı? Yəqin ki, yox! Tikan çıxmasa yara sağalmaz. Bundan başqa, çoxsaylı infeksion xəstəlikləri də var. Onların səbəbləri məlumdu – bakteriyalar və viruslar. Ancaq, bakteriyalarla mübarizədə antibiotiklərin effektliyi azalır. Viruslara qarşı dərmanlar da az deyil, lakin virusları məhv edə bilən dərman, dünyada yoxdu! Odur ki, xroniki, saöalmaz xəstəliklər çoxdu. Bütün dünyada həkimlərə, analizlərə, dərmanlara inam azalır.                                                                                                         90-cı illərin sonunda Russiya müdafiyə nazirliyi bir qrup alimlərə xəstəliklərin yeni müüayinə və müalicə üsulunu yaratmağını tapşırdı (Moskva enerji akademiyasının kibernetika kafedrası, 1№ -li Moskva tibb universiteti və s.).Tezliklə “İmedis” adlı cihaz hazırlandı və qabaqcıl hərbi hospitallarda mindən çox pasient bu aparatla  müayinə və müalicə olundu. Nəticələr o qədər ugurlu oldu ki, artıq 2001-ci ildə Səhiyyə nazirliyi “İmedisin” təbabəttə istifadəsinə icazə verdi (Lisenziya seriya M № 42/ 2001=0338).                                Həkimlərin təkmilləşdirmə kafedrasında ixtisas kursu yaradıldı. Kursu bitirənlərə biorezonans terapiya ixtisas diplomu verilir. İndi “İmedis” Rusiya, Ukrayna, əksər MDB dövlətlərində, bir çox Avropa və Asiya ölkələrində ugurla istifadə olunur(Almaniya, İnciltərə. Avstriya, İsrail, Yaponiya, İtaliya, Yunfnıstan və s.)   İmedis.ru                                      ”İmedisin” iş prinsipi ilk baxışdan sadədir. Müəyyən edilmişdir ki, bütün canlılar ətrafa elektromaqnit dalga saçırlar.  Özüdə, hər növ canlıların özünə məxsus tezlik diapazonu var. İnsanlarin, atlarin, itlərin tezlik diapazonu fərqli olduğu kimi, xəstəliklər törədən bütün növ parazitlərin - virusların, bakteriyaların, ibtidailərin, qurdların, göbələklərin tezlik diapazonları fərqlidir. Alimlər parazitlərin tezlik diapazonlarını dəqiqləşdirib, “İmedisin” proqramına yerləşdirdilər.                                                                                                                 Parazitləri diaqnoz etmək  üçün bamağındakı bioloji aktiv nöqtəsindən istifadə olunur. Belə nöqtələr bütün daxili orqanlarla əlaqəlidirlər. Cihazın qələm kimi elektrodu pasiyentin barmağındakı nöqtəyə toxunaraq, onun dahili orqanlarına müxtəlif növ parazitlərin tezliklərini növbə ilə ötürür. Əgər pasientin bədənində diaqnoz olunan   parazit varsa, onun tezlikləri əks olur. Bunu kompyuterin ekranında görmək olur. “İmeis” cihazı locator kimi işləyir. Odur ki. bütün parazitlər dəqiq diaqnoz olunur.                                                                               Aşkar edilmiş parazitlər rezonans tezliklərlə məhv edilir. Özüdə, bu müalicə tam ziyansızdır, çünki hər növ parazitləri məhv edən  tezlik,  heç bir başqa qurda, bakteriya, virusa, göbələyə, insan orqanlarına təsir etmir. Ona görə ki, onların tezlikləri çox fərqlənirlər.                  “İmedis” cihazı ilə işləmək asan deyil. Onun proqramına müasir və qeyri ənənəvi tabəbətlərin bir çox müayinə və müalicə üsulları dahil edilib (xəstəliklərin tezlikləri ilə diaqnozu, orqanizmin, mühtəlif orqanların, orqan sistemlərinin vəziyyəti, meridianların fəaliyyətinin diaqnozu, xəstəliklərin rezonans tezliklərlə, homeopatiya üsulu, bitkilər, göbələklər, musiqi, rənc tezlikləri ilə müalicəsi və s.). İhtisas kursunda “İmfdislə” işləməyin əsaasları oyrədilir. Şahmat oyununda olduğu kimi, fiqurların necə hərəkət etməsini oyrədirlər. Hər bir həkimin işinin nəticəsi seçdiyi  usullardan, onlara yiyələnməsidən asılıdı. Odur ki, həkimlərin işlərinin nəticələri fərqlidir. Həkim çoxdu, yaxşı mütəhəssizlər isə, tək-təkdir.       Biz "İmedisin: bu imknlarından istifadə edirik:                                                                                     1. Əksər xəstəliklərin səbəbləri - parazitləri diaqnoz edirik (bütün növ qurdlar, dahili orqanlarda göbələklər, viruslar, bakteriyalar. ibtidailər).                                                           2.Xəstəliyin səbəbi həddindən artıq qorxu, stress, neqativ təsir (HNT) olub-olmamasını müayinə edirik. Əgər HNT varsa, onu ləğv edən tezliklər seçirik (xəstəliklərin öyrənilməmiş səbəbləri mövzusunu oxuyun).                                                                                                    3. Bu səbəblərlə zədələnmiş orqanları, onların fəaliyyatı nə dərəcədə pozulmasını müayinə edirik.                                                                                                                                        4. Diaqnoz edilmiş qurdları, dahili orqanlardakı göbələkləri, virusları, bakteriyaları, ibtidailəri rezonans tezliklərlə məhv edirik.                                                                                              5. Müalicəvi tezliklər sekirik:                                                                                                         a/ xəstənin parazit toksinlərinə həssaslığını azaltmaq üçün.                                                     b/ zədəli orqanlarda iltihablaşmanı müalicə etmək üçün, bu orqanların fəaliyyətini bərpa etmək üçün.                                                                                                                               v/ Biz "İmedislə"  yaddaşda qıcıq mərkəzləri yaradan hadisələri aydınlaşdıra bilən və onlari  ləğv edə bilən üsul yaratmışıq.                                                                                                 q/ Daha bir çox vacib müalicə üsulu ilə tanış olun. Hər gün minlərlə adamlar Müqəddəs yerləri ziyarət edir. Onların bəziləri, möcüzə kimi, aöır xəstəliklərdən, sonsuzluqdan sağalırlar. Alimlər düşündü ki, mühtəlif müqəddəs yerlərin tezlikləri mühtəlif xəstələri sağaltmaq üçün uyğun ola bilər. Onlar dini rəhbərlərinin icazəsi ilə müqəddəs yerlərin tezliklərini ölçüb, "İmedis" cihazının proqramına dahil etdilər. "İmedislə" hansı müqəddəs yerin tezliyi xəstənin sağalması üçün uyğun olmasını dəqiq müayinə etmək mümkündü. Bütün sekilmiş müalicəvi tezliklər qənd dənəciklərinyazılır (diskə musiqi yazılan kimi). Xəstə bu dənəcəkləri sorur. Effekti, müqəddəs yerləri ziyarət etmək kimi, möcüzəli olur.              Odur ki, əksər hallarda,  mühtəlif xəstəlikləri, hətda müalicəsi mümkün olmayan sayılan xəstəlikləri biz sağalda bilirik!  

1.     Allerjiya, bronchial astma, qan azlığı, baş ağrıları.

2.     Qarında ağrılar, stomatit, nəfəsdən, tərdən, nəcisdən pis qohu, selik axnma, ürək          bulanma, qusma, davamlı ishal ya qəbzlik, qastrit, xoralar, arıqlma və s.

3.     Saçların tökülməsi, qaşınmalar, səpkilər, ləkələr, eczema, neyrodermit, psoriaz              və başqa dəri xəstəlikləri.

4.     Sonsuzluq, uşaq salma, aybaşı devrində ağrılar, aybaşı pozulmaları,                              endometrioz, iltihablaşma, çirk gəlmə, qaşınma və s.

5.     Döş vəzilərinin xəstəlikləri.

6.     Sistid, döyrək xəstəlikləri, prostatit.

7.     Hepatit C, B, HİV, genital herpes və s

8.     Şəkərli diabet, zob və digər hormonal orqaların xəstəlikləri.

9.     Revmatizm, artrit və digər oynaq və əzələ xəstəlikləri.                          . .

10.                       ürək, dammar xəstəlikləri.

11.                       Onkoloji xəstələrdə şişlərin, metastazların parazit mənşəlli olub-                                    olmasını təsdiq etmək üçün.

12.                       Limfa düyünlərinin böyüməsi.

13.                       Səbəbi bilinməyən normadan artıq qızdı

     

Xroniki xəstəliklərin diaqnozu və müalicəsində “İmedisin” üstünlükləri.        

 Məlumdur ki, ağacları içindən qurdlar yeyir. Heyvanlarında əksər xəstəliklərinin səbəbi qurdlardır. Bəs insanlar qurdlara yoluxmurlar? Əlbəttə, yoluxurlar!                                Yoluxma mühtəlif yollrla olur:

1. Qurdların yumutaları udulur: tozdan, çirkli əllərdən, yaxşı yuyulmamış meyvə-tərəvəzdən, çirklənmiş sudan, yaxşı biçməmiş ətlərdən. Milçəklər ayaqlarında qurd yumurtalarını yayırlar. Natəmiz adamlar hər yerdə var. Tualetlərdən sonra onların barmaqlarında qalan qurd yumurtaları pullara, tutacaqlara, əşyalara, qida məhsullarına yapışırlar.

2. Bəzi qurdların sürfələri torpaqdan, otların üzərindən, çayların, göllərin suyundan dəridən çekib, qanla bədənə yayılırlar.

3.Hamiləlik dövründə bəzi qurdlar ya sürfələr anadan dölə keçirlər. Əgər onlar dölün həyatı ücün vacib orqanları zədələsələr, hamiləlik dölün ölümü ya uşaqsalma ilə nəticələnir. Başqa orqanları zədələyəndə, doğulmuş uşaqda mühtəlif xəstəliklər, qüsurlar, eybəcərliklər olur.

4. Yoluxma başqa yollarla da olur (ana südündən. ağcaqanad dişləyəndə, anal-oral seks).

Odur ki, qurdlara yoluxma, yaşından asılı olmayaraq, hamıda ola bilər.

          Bəs qurda yoluxanlarda hansı əlamətlər ola bilər?                                            Qarında ağrılar, iştah pozulması, öyümə, qusma, selik axma, acılıq, turşuluq, dişləri qıcama, nəfəsin, tərin, nəcisin pis qohusu, agızda yaralar (stomatit), ishal ya qəbzlik, arıqlama, qan azlığı, baş ağrıları, özündən getmə, allergiya, şişmələr, səpkilər, ləkələr, qaşınmalar, davamlı öskürək, bronxial astma, yorgunluq, əsəbilik, yuxu pozulması, gözlərin zəyifləməsi, baş hərlənmə,  saçların tökülməsi, aybaşı pozulması, sonsuzluq, uşaq salma, kişilərdə cinsi zəyiflik, toxumun keyfiyətinin pozulması, əzələ agrıları, davamlı qızdırma, əzələ, oynaq ağrıları, limfa düyünlərinin böyüməsi və s.                                                                           Fikir verin!  Bunlar ən geniş yayılmış əlamətlər və xəstəliklərdir. Belə xəstələr mühtəlif  həkimlərə müraciyyət edirlər (terapevt, pediatr, allerqoloq, ginekoloq, dermatoloq, cərrah, onkoloq, okulist və s.). Əksər həkimlərin qurdlar heç yadına düşmür. Onlar xəstələri diaqnoz edib, müaalicə etməyə çalışırlar. Xəstəliyin səbəbi bilinmirsə, ləğv edilmirsə, onu sağaltmaq olarmı? Əlbəttə, yox!. Tikan çıxmasa, yara sagalmaz!                               Qurdların unudulmasınun əsas səbəbi - onların dəqiq diaqnozu olmamasıdı.    Qurdları 2 növ analizlə diaqnoz edirlər.             

1. Bütün dünyada ən çox istifadə olunan - nəcisdə qurd yumurtalarını tapmaqdı.                         Nəticə mənfidirsə,deməli                                                                                                         a/ qurd yoxdu                                                                                                                            b/ qurd var, lakin onlar yumrta tökməyib ya bağırsaqda yaşamırlar.

    Nəticə müsbətdirsə, deməli                                                                                                       a/ qurd var                                                                                                                               b/ qurd yoxdu, yumurtaları qalıb.

 Bəzi tanınmış qurdların ömrü qısadı. Bizquyruqlar 1 ay, askaridlər 1 il yaşayırlar. BOna görə, səhv fikir yaranır ki, qurdlar - müvəqqəti problemdir. Başqa qurdların ömrü illərlərdə, on illərlədi! Əksər qurdlar bütün orqanlarda yaşayirlar – başda, gözlərdə, ürəkdə, qalxanvari vəzdə (zobda), ağ ciyərdə, ürəkdə, qan damarlarının  divarlarında, qanda, qara ciyərdə, mədəaltı vəzdə, öd kisəsində, böyrəklərdə, sidik kisəsində, prostat vəzində, yumurtalıqlarda, süd vəzilərində, uşaqlıqda, dəri altında, əzələlərdə, hətda sümüklərdə. Bu qurdları nəcis analizi ilə aşkar etmək mümkün deyiL Bəzilərinin hec analizi yoxdu!    

 

                                    Qurdlar ürəkdə

 Belə qurdları əksər hallarda meyitləri yaranda, ya da ki, təsadüfən, cərrahi əməliyyatlar zamanı aşkar edilirlər.

 2. Bəzi qurdları qan analizi ilə diaqnoz edirlər. Belə analizlərlə, qanda qurdlar yox, onlara qarşı əmələ gələn anticisim aşkar edilir. Odur ki, qan analizinin nöqsanları var.            Analjzjn nəticəsi mənfidirsə. deməli                                                                                          a/ qurd yoxdu                                                                                                                               b/ qurd var, anticisimlərin miqdarı analiz üçün yetərli deyil.

Analizin nəticəsi müsbətdisə. deməli                                                                                          a/ qurd var   

b/ qurd olub, qanda anticisimlər qalıb.

Belə analizlər həkimləri və xəstələri çaşdırırlar.

Qurdların etibarlı analizi olmaması elə fikir yaradıb ki, cuya qurda yoluxanlar çox azdır  - əsasən uşaqlar, isti ölkələrdə və  natəmiz şəraitdə yaşayan adamlar.  Halbuki, son illərdə bəzi Qərbi Avropa ölkələrində aparılan tətqiqatlar göstərdi ki, hətda sivil ölkələrin əhalisinin 80-95% -i qurdlara yoluxublar! Görün ətrafınızda nə qədər xəstə adamlar var!  Apteklərin sayı ərzaq mağazalardan çoxdur!                                                                                  Problemi bir az da ətraflı anlamaq üçün misal gətirim. Gara ciyər qurdları (opistorxis, fassiola,  klonorhis) yoluxmuş adamların qara ciyərində, mədə altı vəzində, öd yollarında  yaşayırlar. Onlar bu orqanları yeyib, zədələyirlər, xəstəliklər törədirlər - öd daşları, xolesistit, pankreatit, sarılıq, allerjiya, şişmələr, səpkilər, qaşınmalar, hətda şəkər və xərçənc!           Xərçənc xəstəlikləri təqdiqatı Beynəlxalq Acentliyinin məlumatında opistorhis qurdları xərçənc torədən səbəblərin 1-ci qrupuna dahil edilib. 

 

                        Qara ciyərin opistorxozu. Hepatoma. Xərçənc    

Opistrxis və klonorhis qurdlarına yoluxma yaxşı bişməmiş balıq əti və kürü yeyəndə olur Fassiolara yoluxma yaxşı yuyulmamış tərəvəz yeyəndə ola bilər. Hər cün milyonlarla adamlar bu qidalardan istifadə edirlər. Deməli, qara ciyər qurdlarına yoluxanlar çox olmalıdır. Doğrudan da, qara ciyər, öd yolları, mədə altı vəzin  xəstəlikləri bütün dünyada geniş yayılıblar. Bəs belə xəstələrdə bu qurdları diaqnoz edirlərmi? Demək olar ki, yox! Nəyə görə? Bəlkə heç onların analizi yoxdur?  Var, özüdə 2 növ: 

  1. Zondla 12 barmaq bağırsaqdan götürülmüş mayedə qurd yumurtalarını aşkar etmək.  Aydındır ki, qurdlar yumurtalamayan zamanlarda yumurta aşkar edilməyəcək. Bu analiz , nəcis analizi kimi, etibarlı deyil, özüdə çox əziyyətlidir. Bir də ki, bu qurdların yumurtalarını tanıyan mütəhəssislər azdir.   
  1. Ancaq opistorxıslərı qan analizi ilə diaqnoz edirlər. Bu analizin də nəyə görə dəqiq olmaması haqqında yuxarıda məlumat vermişəm. Beləliklə, hər 2 diaqnoz üsulu etibarlı deyil. Ona ğörə də, demək olar ki,  istifadə edilmirlər.Hərdən bu qurdları aşkar edən həkimlər, bilmir nə etsin. Dünyada onları məhv edə bilən yecanə dərman (prazikvantel) var. Bu dərman isə 80% xəstələrdə agırlaşmalar törədir, çünci qara ciyər zədəlidir.     Bir də ki, analizlər dəqiq deyilsə, dərman müalicəsinin nəticəsini necə bilmək olar?

Təbabətdə paradoksal vəziyyət yaranıb. Bütün dünyada xroniki xəstəlikləri dərmanlarla  sağaltmaq mümkün olmur. Əksər xəstəliklərin xeç səbəbi də məlum deyil!    Bəzilərinin səbəbi məlum olsada, məsələn hepatit C, B, bruselloz, toksoplazmoz və s., nə fayda, dərmanlarla bu xəstəlikləri də sağaltmaq mümkün olmur! Odur ki, bütün dünyada həkimlərə, analizlərə inam azalır, ümüdsüzlük yayılır.                                                                            Belə vəziyyətdə həkimlərin köməyinə fiziklər, kibernetiklər gəldilər. Xəstəliklərin səbəbi olan qurdların, virusların, mikrobların, göbələklərin yeni, dəqiq diaqnozu və dərmansız, ziyansız məhv edə bilən üsul yaratdılar ( “İmedis”).  “İmedisin” işi dəqiq elmlərə - fizika, kibernetika qanunlarına əsaslanır.  Odur ki, dəqiqliyinə söz ola bilməz!                                                                      Sağlam adamlarda qurd olmamalıdır.

 Ziyansız qurdlar yoxdur. Onlar yaşadıqları orqanları yeyirlər, zədələyirlər. Zədəli yerlərdə qan sızmalar, iltihablaşmalar, eroziyalar, xoralar əmələ gəlir. Həmin yerlər bir müddət sonra sağalanda çapıqlaşır, sərtləşirlər  Get-gedə orqanların quruluşu pozulur. orqanlarda müxtəlif formada “qurd yuvaları”- törəmələr əmələ gəlir – düyünlər, şişlər, kistlər, poliplər. Bəzi qurdlar, məsələn alveokok, məskunlaşdığı orqandan yaxındakı orqanlara keçə bilir. Alveokokun hissələri qanla yayılıb, uzaq orqanlarda inkşaf edirlər. Bu yayılmıs xərçəncə çox bənzəyir. “İmedisədək” alveokokun dəqiq diaqnozu yox idi.  Onu yayılmış xərçəngdən fərqləndirmək çox çətindir!  Qurdlar vitaminləri, mineralları mənimsəyirlər, bəziləri isə qanimızı içirlər. Əvəzində öz nəcisləri-ifrazatları ilə qanımızı, orqanlarımızı zəhərləyirlər, mühtəlif xəstəliklər törədirlər. İnsan orqanizmi qurdları məhv edə bilmir. Amma onların törətdikləri zədələrə, zəhərlərə qarşı xeyli qüvvə sərf etməyə məcbur olur. Get-gedə qüvvə tükənir,immunitet zəyifləyir.

                     Dahili orqanların göbələk xəstəlikləri.                       

 Nəmli divarlarda, qida məhsullarında, meşələrdə bitən göbələkləri yada salın. Onlara bənzər göbələklər bəzi xəstələrin dərisində bitdikləri kimi, dahili orqanlarda da bitirrlər. Göbələklər orqanların şirəsini çəkirlər və onları get-gedə büzüşdürürlər. Göbələklərin zəhərli ifrazatları qanla bütün orqanlara yayılır, müxtəlif xəstəliklər törədirlər. Məsələn, asperqilla adlı göbələyin ifrazatı insulinə bənzəyir. Onun təsiri nəticəsində normal miqdarda insulin şəkəri qandan hüceyrə dahilinə keçirə bilmir. Odur ki, qanda şəkər artır. Bəzi göbələklər orqanlarda düyünlər, şişlər, xoralar, kistlər kimi bitirlər. Onların toxumları qanla yayılıb, uzaq orqanlarda bitirlər. Bu xərçənc xəstəliyinə çox bənzəyir. İndi təsəvvür edin, bu cür ciddi düşmənimiz olan göbələkləri tanıyan mütəhəssislər – mikoloqlar klinik laboratoriyalarda demək olar ki yoxdur!  “İmedisədək” dahili orqanlarda bitən göbələklərin diaqnozu praktiki olaraq yox idi!              US, rentgen, KT. MRT,  göbələklər şişə, polipə, kistlərə, kif göbələkləri - yaraya oxşayirlar.Oncoloqlar, cərrahlar histoloji analizə inanırlar. Onkologiyada qəbul olunan teoriya görə, xərçənc hüceyrələri xəstənin orqanlarınin hüceyrələrindən əmələ gəlirlər, ancaq onlara oxçamırlar. Əksər histoloqlar mikroskop altında insan orqanlarının hüceyrələrini yaxşı tanıyırlar, göbələk, qurd hücerələrini isə tanımırlar. Onları haqqında heç düşünmürlər! Əlbəttə, göbələk, qurd hüceyrələri insan hüceyrələrinə oxşamırlar. Ona görə, qurd-göbələk hüceyrələrini xərçənc hüceyrələri adlandırırlar!                             

                    Xəstəliklərin profilaktikasında “İmedisin” üstünlükləri.                                         Müasir təbabət 6 aydan bir mühtəlif müayinələrdən keçməyi tövsiyə edir ki, xəstəlikləri erkən diaqnoz etmək mümkün olsun. Deməli, ancaq xəstəlik başlayandan sonra, onu diaqnoz edə biləcəklər və müalicə etməyə çalışacaqlar! Bəs “İmedislə” nə etmək olar?             Ətraf mühitdə parazitlər çoxdur. Onlar mühtəlif yollarla bizə yoluxmağa hazırdırlar.   Xoşbəhtlikdən, əksər hallarda parazit yumurtaları, göbələk toxumları xəstəlik törədə bilmirlər. Gərək bir neçə ay çeksin ki, onlardan iri qurdlar yetişsin, orqanlar ciddi zədələnsin.                  Parazitlərlə mübarizədə bizim üstünlüyümüz var – ağlımız!  3-6 aydan bir yoxlanılıb, parazitlərdən təmizlənsəz, əksər xəstəliklərin yaranmasının qarşısı alınar, o cümlədə,  xərçənc xəstəliklərinində!  "İmedissiz" bu mümkün deyil!                                                                                       Hamiləlik dövründə “İmedisin” üstünlükləri.

Məlumdur ki, bu dövrdə anadan dölə mikroblar, viruslar çeçkr. Məsələn, honorreya, toksoplazma, brusella, xlamidiya, trixomonada, mikoplazma, ureaplazma, qardnerella, listeriya, qenital herpes, sitomeqalovirus və s. Bu səbəbdən hamiləlik uşaq salma ya dölün ölümü ilə qurtara bilər. Doğulan uşaqda müxtəlif xəstəliklər olur. Belə agırlaşmaların qarşısını almaq üçün, həkimlər dərmanlardan istifadə edirlər. Lakin virusları, toksoplazmanı, brusellanı tam məhv edə bilən dərman indiyədək yoxdur. Bir də ki, dərmanlar xeyir də verə bilər, ziyan da. Xüsusi ilə  hamiləlik dövründə dərman istifadəsi çox risklidir.                               “İmedislə” virusları, mikrobları dəqiq diaqnoz etmək olur və ziyansız məhv etmək olur.  Hamilələrdə selik axma, öyümə, qusma halları tez-tez olur. Həkimlər bunu toksikoz adlandırırlar. Ehtiyatlı olun! Bu qurd əlamətləri də ola bilər! Bəzi gurdlar. sürfələr anadan dölə çekirlər ( ankilostoma, strongiloid, trihinella, şistosoma, askarid sürfələri və s.). Əgər qurdlar dölü ölümcül zədələsələr, onda hamiləlik uşaq salma ya dölün ölümü ilə nəticələnir. Başqa hallarda doğulan uşaqlarda qusurlar, eybəcərliklər,  anlaşılmaz xəstəliklər olur.                            Bəzi qurdlar anadan dölə keçməsələrdə, törətdikləri qan azlığı, qanın onların nəcisi ilə zəhərlənməsi, vitamin-mineral çatmamazlığı sonsuzluğa, dölün inkisafdan geri qalmasına, uşaq salmaya səbəb olurlar. Hamilə qadınların saçları tökülməsi, dişləri xarab olması da qurdlardan ola bilər. Bir maraqlı məlumatla Sizi tanış edim. Sən demə, baytar həkimləri heyvanları cütləşdirməkdən əvvəl onlara qurdlara qarsı otlar, dərmanlar verirlər ki, hamiləlik  rahat çeksin, doğulan bala sağlam olsun. Bəs qadın məsləhətxanalarında? Əksər həkimlərin qurdlar heç yadına düşmür. Odur ki, sağlam uşaq doğmaq arzusunda olanlar hamiləlikdən əvvəl yoxlanıb,  özlərini parazitlərdən təmizləməlidilər. “İmedissiz” bu mümkün deyil!                                 

 

                                                                            

 

 

 

.